Stub wing, Hardpoint, Pylon, závěsník, raketnice, pumovnice

Stub wings - pro ně zavádím pojmy pseudokřídla nebo pahýlová křídla. Český ekvivalent pojmu jsem ještě 2019 nenašel. Nicméně jejich význam je jasný: Nejsou to opravdová křídla starající se o vztlak letounu, jsou spíše u vrtulníků čistě pro umístění závěsných bodů pro zbraně. Někdy se také, ale jen z části, podílejí na dynamickém vztlaku, jako třeba u nejnovějšího stroje Bell 360 Invictus.

Hardpoint - Závěsný bod

Samotné závěsy pro zbraně jsou umísťovány na pseudokřídla a nepřímo na trup vrtulníku pro zachování kompatibility zbraní s letouny s pevným křídlem, také aby proud spalin z raket nepoškozoval trup a v poslední řadě je tím zajištěno více místa pro více zbraní.

Pumovnice (bomb bay) je prostor v trupu nebo pod křídly bombardérů vybavený zařízeními pro zavěšení a odhození letecké pumy a zařízeními na odjištění leteckých bombových zapalovačů a vybavený dveřmi.

Rotary launcher - rotační bombovnice dovoluje selekci konkrétního druhu zbraně z více nesených typů.

Bomb rack jsou vertikální zásobníky bomb uvnitř bombovnice. Dovolují v krátkém sledu odhodit všechny pumy v jednom sloupci.

Závěsník (Hardpoint neboli weapon station)

Pod (pseudo)křídlem letadla je závěsník. Ten také obsahuje zařízení k zavěšení a odhození letecké bomby a zařízení k odjištění leteckého pumového zapalovače. Pumy  se mohou na křídlo nebo trup zavěsit i prostřednictvím mnohozámkového nosníku – jde o nosník, na kterém se nalézá několik zařízení k zavěšení pum. Tak je možné lépe využít nosnost letadla. Může být i na trupu letadla a kromě zbraní může nést elektrooptiku nebo přídavné nádrže.

Pylon je podobné zařízení, ovšem má za úkol spojit nesenou výzbroj s drakem letadla bez aerodynamických disturbancí. Je proto na první pohled aerodynamický a zbavuje nesené rakety kontrolních ploch pro jejich co nejnižší aerodynamický odpor. Stealth letouny jako  F-22 a F-35 mají výsuvné pylony ukryté v trupu letadla. Některé pylony jsou univerzální, jiné jsou šité na míru konkrétním řízeným střelám.

Rack slouží k zavěšení více zbraní stejného druhu na jeden pylon.

Rocket pod - Raketnice je odpalovač pro více menších neřízených raket. Má aerodynamický tvar a je zavěšen na hardpointu nebo pylonu.

Nosník

Laikovi se pro zavěšení zbraní vnucuje právě pojem nosník. Ten však souvisí spíše s konstrukcí křídla a hlavně u dvouplošníku 1. sv. v.. Nosníky byly častěji dřevěné než kovové a spolu s příhradovou konstrukcí, vnitřním a vnějším vyztužením tvořily kostru křídla samotného. Čistě pro zavěšení zbraní je správnější říkat závěsník.

Zdroje

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28332

https://aviation.stackexchange.com/questions/16176/what-is-the-use-of-stub-wings-on-helicopters

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_puma

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardpoint#Racks

"
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Naděje neznamená, že něco musí dopadnout, jak bychom chtěli, ale naděje je stav ducha, bez kterého nemůžeme žít.
Václav Havel