Transporter erector launcher (TEL)

Mobilní odpalovač

TEL je vozidlo vezoucí rakety dělostřelectva nebo protivzdušné obrany. Sestává z tahače návěsů a zbraňového nákladu, nejčastěji integrovaných do jednoho vozidla. Obří ruská a čínská řešení mohou mít až 16 kol! Jde tedy o samohybné řešení, které nese rakety, staví je do vertikální palebné pozice a dokáže je odpalovat.

Důraz na mobilitu se vyvinul v historii, kdy pevné palebné pozice byly snadno napadnutelné. Mobilní odpalovač se rychle a neustále přemisťuje, čímž chrání především sám sebe.

TEL v ideálním zřídkavém případě pracuje autonomně, pročež musí vézt i radar a veškerá zařízení k řízení palby. Poté je občas nazýván jako TELAR (transporter erector launcher and radar). Většinou tomu tak není a TEL má úlohu pouze nosiče a odpalovače, neobejde se bez celé dělostřelecké baterie, která sestává z více vozidel odpalovačů, vozidla radarového a vozidla řídícího.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Transporter_erector_launcher

 

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Vulnerant omnes, ultima necat - každá zraňuje, poslední zabíjí.
Pravdivější alternativa tvrzení, že co tě nezabije, to tě posílí.