Shoot-and-scoot

Shoot-and-scoot
Taktika vytřel a upaluj, schießen und abhauen, fire-and-displace

Vystřel a mazej je taktika operování samohybného dělostřelectva. Spočívá v okamžité změně pozice hned po výstřelu. Na bojišti dneška dělostřelecká baterie odhalí svoji polohu už prvním výstřelem. Musí se proto okamžitě přemístit, aby se vyhnula již probíhající odvetné protidělostřelecké palbě nepřátelského dělostřelectva (counter-battery fire).

V moderní době existuje spousta elektronických systémů nejen na bázi protidělostřeleckého radaru (sledování záblesků), které jsou schopny odhalit přesnou pozici výstřelů v reálném čase. Klíčové a dosti riskantní je proto rozhodnutí, jak dlouho může houfnice či raketomet zůstat na místě, tedy kolik následných výstřelů může vypálit. Rozhodnutí závisí na odhadu technologických možností nepřítele.

Pro čelení taktice shoot'n'scoot byly vyvinuty technologie jako naváděná munice či MRSI. MRSI pro houfnice znamená možnost zasáhnout cíl více následnými výstřely najednou. Jednotlivé výstřely v dávce MRSI mají různé množství propelantu a jsou vedeny pod různě strmými úhly tak, aby 3 až 6 střel dopadlo na cíl současně.

Zdroje

Shoot-and-scoot. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Shoot-and-scoot>

Counter-battery fire. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-battery_fire>

MRSI. Artillery. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018
<https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery#MRSI>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Zdvořilost je způsob, jakým se ponižuje potenciální konflikt a mění ve spolupráci.
Zdeněk Pinc