1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Letecké (vrtulníkové) TECHNOLOGIE a POJMY

Rotor a počet listů rotoru

Nosný (hlavní) rotor vrtulníku je horizontálně rotující plocha starající se o dynamický vztlak nezbytný pro let. Rotorová hlava je hnací hřídelí spojena s motory. Z ní vychází dva až sedm listů rotoru, na které je přenášen kroutící moment. Nosné rotory se dělí na tuhé, polotuhé a kloubové, podle upevnění a dalších pohybů listů.

Na listech nosného rotoru vznikají odporové síly, které působí opačný točivý moment. Pokud jde o jednorotorový vrtulník, musí kompenzovat točivý moment nosného rotoru pomocí rotoru ocasního. Pokud jsou dva rotory nad sebou, točí se protiběžně, čímž se kompenzují navzájem. U dvou rotorů vedle sebe tento problém odpadá.

Počet listů

Možná vás ponejvíce zajímá, jak se určuje optimální počet listů rotoru pro daný stroj. Je zde jasná korelace mezi hmotností vrtulníku a počtem listů rotoru. Čím větší tím víc. Listy kladou odpor a tak v případě dvou listů se tyto mohou (musí) otáčet vysokou rychlostí. Pro dostatečný vztlak však musí být dlouhé. Větší počet listů musí znamenat vyšší výkon motorů, ale zase dovoluje nižší rozměry vrtulníku, což například nejen u námořnictva není zanedbatelné. Listy rotoru jsou vlastně křídla a konstruktéři vrtulníků se obšírněji zajímají o jejich plochu, rychlost a konkrétně v případě vrtulníků i o úhlovou polohu. List, který je zrovna vzadu a tudíž se sune dopředu totiž působí proti vodorovné rychlosti vrtulníku.

Konstruktéři mají hodně parametrů k vybalancování optima a říká se, že nejlepší počet listů rotoru z hlediska výkonu je jeden. Ten ovšem naráží na nepřekonatelné problémy s přenášením těžiště celého stroje, takže se v praxi jeden list nepoužívá.

Dále se samozřejmě musí zohledňovat sekundární veličiny, jako spolehlivost, nákladnost, vibrace, hospodaření s palivem, nápor na rotorový stožár a obdobné. Zdá se, že univerzální návod na optimum neexistuje, čemuž odpovídá i značně variující počet listů rotoru u existujících vrtulníků.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotor_vrtuln%C3%ADku#Listy_rotoru,_rameno_listu

https://physics.stackexchange.com/questions/89752/number-of-blades-in-a-helicopter-rotor

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Letecké (vrtulníkové) TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

T5 Denel

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Adaptiv

Borsuk

Stryker DVH (Double V-Hull)

Stryker Dragoon

Rosomak KTO

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

Z-10 / CAIC WZ-10

T129 ATAK

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

Caiman MRAP

RG35 6x6

Mosquito HMV AFV-420P

RG33

AJBAN LRSOV

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

dolet, dostřel, dosah

Střely s plochou dráhou letu

Goalkeeper

Skyshield

Type 09 SPAAA

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

výbušina vs. výbušnina

Optical camouflage

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Tvrzení kerá nemohou být ověřena jsou bezcenná, byť by nám přinesla jakoukoli fascinaci."
- Carl Sagan