1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Letecké (vrtulníkové) TECHNOLOGIE a POJMY

Rotor a počet listů rotoru

Nosný (hlavní) rotor vrtulníku je horizontálně rotující plocha starající se o dynamický vztlak nezbytný pro let. Rotorová hlava je hnací hřídelí spojena s motory. Z ní vychází dva až sedm listů rotoru, na které je přenášen kroutící moment. Nosné rotory se dělí na tuhé, polotuhé a kloubové, podle upevnění a dalších pohybů listů.

Na listech nosného rotoru vznikají odporové síly, které působí opačný točivý moment. Pokud jde o jednorotorový vrtulník, musí kompenzovat točivý moment nosného rotoru pomocí rotoru ocasního. Pokud jsou dva rotory nad sebou, točí se protiběžně, čímž se kompenzují navzájem. U dvou rotorů vedle sebe tento problém odpadá.

Počet listů

Možná vás ponejvíce zajímá, jak se určuje optimální počet listů rotoru pro daný stroj. Je zde jasná korelace mezi hmotností vrtulníku a počtem listů rotoru. Čím větší tím víc. Listy kladou odpor a tak v případě dvou listů se tyto mohou (musí) otáčet vysokou rychlostí. Pro dostatečný vztlak však musí být dlouhé. Větší počet listů musí znamenat vyšší výkon motorů, ale zase dovoluje nižší rozměry vrtulníku, což například nejen u námořnictva není zanedbatelné. Listy rotoru jsou vlastně křídla a konstruktéři vrtulníků se obšírněji zajímají o jejich plochu, rychlost a konkrétně v případě vrtulníků i o úhlovou polohu. List, který je zrovna vzadu a tudíž se sune dopředu totiž působí proti vodorovné rychlosti vrtulníku.

Konstruktéři mají hodně parametrů k vybalancování optima a říká se, že nejlepší počet listů rotoru z hlediska výkonu je jeden. Ten ovšem naráží na nepřekonatelné problémy s přenášením těžiště celého stroje, takže se v praxi jeden list nepoužívá.

Dále se samozřejmě musí zohledňovat sekundární veličiny, jako spolehlivost, nákladnost, vibrace, hospodaření s palivem, nápor na rotorový stožár a obdobné. Zdá se, že univerzální návod na optimum neexistuje, čemuž odpovídá i značně variující počet listů rotoru u existujících vrtulníků.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotor_vrtuln%C3%ADku#Listy_rotoru,_rameno_listu

https://physics.stackexchange.com/questions/89752/number-of-blades-in-a-helicopter-rotor

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Letecké (vrtulníkové) TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Historie je kompilací minulých událostí, se kterými se lidé rozhodli souhlasit."
- Napoleon Bonaparte