Přetlakový systém CBRN ochrany

Overpressure CBRN protection

Vedle prostého filtračního principu ochrany posádky před účinky zbraní hromadného ničení existuje i technicky mnohem náročnější přetlakový systém CBRN ochrany. Ten je v kurzu u nejmodernějších západních vozidel, typický je např. pro bojovou techniku německou.

Spočívá ve dvou oddělených prostorech. Vnější prostor obsahuje kontaminující látky, kdežto vnitřní je zapečetěn jako čistý. Jde o vzduchotěsnou kapsli uvnitř vozidla, kde sedí posádka. Oba prostory jsou oddělené filtračním systémem a vzduchovými pumpami. Ty ženou kontaminovaný vzduch přes filtry tak, že k posádce se dostává již dekontaminovaný. Kouzlo věci je však v tom, že tlak vzduchu v čisté zóně je udržován vyšší než venku. Případným narušením čisté zóny v bojových podmínkách uniká vždy vzduch pod tlakem z čisté zóny ven a tedy se teoreticky nemůže dostat dovnitř jediná částice kontaminace.

Pochopitelně při velkém průstřelu se tlaky vyrovnají a systém přestává fungovat. To už ale má posádka uvnitř zpravidla jiné problémy, než kontaminaci, takže se na to při vývoji vozidel nebere další zřetel. Maximum, co se dá udělat, je dovybavit posádku uvnitř ochrannými obleky či aspoň maskami, vystupňovat pancéřování a jezdit pouze tam, kde nehrozí průstřel silnějším kalibrem, než na který je vozidlo standardizováno. Stejný princip se ve větším měřítku používá v přetlakové ochraně místností, budov či v ochranných oblecích s pozitivním tlakem.

Zdroje

https://www.army-technology.com/contractors/nbc/kinetics5/

https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/systems_and_products/nbc_reconnaissance_systems/index.php

https://elbitsystems.com/product/life-support-systems-lss/

http://www.real-timelabs.com/rtl/cbrn-protection.html

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Genialita je neomezená schopnost šetřit námahou.
Sherlock Holmes