LANTIRN

Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night

Kopule U.S. systému Lantirn jsou zpravidla zavěšeny po čumákem letounu. Slouží navigaci letounu a získávání cílů v nízkých výškách. Byl vyvinut americkým letectvem pro letouny F-15 a F-16. Vývoj provedl Lockheed Martin Inc. v letech 1980-1984. Zařízení je fyzicky rozděleno na dvě senzorové hlavy dvou subsystémů:

AN/AAQ-13 navigation pod

Při letu vysokou rychlostí poskytuje údaje o cíli pro přesně naváděný útok za noci nebo špatného počasí. Sestává z radaru snímkujícího povrch terénu a termografické kamery skýtající povědomí o překážkách. Poskytuje vstupní údaje pro řídící systém letounu takové, aby udržoval zvolenou výšku nad terénem a současně se vyhýbal překážkám. Jeho tepelný obraz terénu je přivázen na průhledový displej pilota. Umožňuje pilotovi kopírovat terén podle jeho kontur i při vysoké rychlosti a nízké výšce. Naviguje letadlo tak, aby využívalo reliéfu hor a údolí tak, aby se vyhnulo nepřátelské detekci radarem. Je pokročilejším prvkem oproti radaru AN/AAQ-20 Pathfinder, který pouze zobrazoval, ale neúčastnil se řízení letadla.

AN/AAQ-14 targeting pod

Obsahuje dopředu hledící infračervený senzor, který poskytuje tepelný obraz cíle pilotovi pro přesné zaměřování laserem naváděné munice. Koriguje změnu obrazu cíle vlivem dopředné rychlosti letadla a tím získává zaměření (lock on) např. pro řízené střely AGM-65 Maverick. Pilotovi tak vlastně umožňuje použití přesně naváděných zbraní v jednomístném letounu (bez zbraňového operátora).

Průměr senzorových hlav je 305 mm a hmotnost 240 kg.

Zdroje

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/lantirn.html

https://fas.org/man/dod-101/sys/smart/lantirn.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/LANTIRN

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Smrt je milosrdná a nesnesitelné je pouze umírání. Naštěstí většinou netrvá věčně.
Základní poznatek z vlastních NDE, DigCest