EIMOS

Expal Integrated Mortar System
Další hi-tech minomet vyvinutý Španěly

Španělská firma Expal vyvinula tento minomet roku 2014 na zakázku italské vládě. Oficiální stránky Expalu praví, že jde o přirozený vývojový stupeň minometu. Eimos je kombinací 81 mm automatizovaného minometu na vozidle Vamtac (španělský Humvee).

Zbraňový systém je opravdu velmi schopný: Eimos si klade za prioritu krátký čas potřebný k postavení do palebné pozice (do 20 sekund). Dále je ovládán digitálně, je zcela automatizovaný, otáčení v plném úhlu, míření a polohování hlavně si spočítá a udělá sám.

Eimos je propojen s informačním systémem palebné podpory TechFire. Ten je se zbraní neoddělitelně sloučen a ten se právě stará o automatizaci všech kroků a procesů během zvolené palebné mise. Dále takto dovede Eimos spolupracovat s UAV Shepherd-mil, jenž mu pak slouží namísto vzdáleného předsunutého pozorovatele.

Navíc má Eimos mimořádně vysokou kadenci 15 až 25 ran za minutu. Jeho hydropneumatický systém zmírňuje devastující dopady zpětných rázů na auto.

Zbraň sama váží 500 kg a její minimální nutnou obsluhu činí dva lidští operátoři. Doporučuje se nechat zbraň automaticky mířit a polohovat hlaveň pro maximální přesnost zásahu a minimální vedlejší ztráty. Lidský operátor pouze ukazuje cíle na digitální mapě a druhý nabíjí náboje. Systém je schopen dokonce přímé palby. Vozidlo musí být před výstřelem vždy stacionární a systém mu ve vteřinách po zastavení sám koriguje souřadnice podle GPS. V dalších vteřinách natáčí hlaveň do jím vypočítaného náměru a odměru, v dalších vteřinách člověk nabije minu do hlavně a systém může hned pálit.

81 mm minomet může být do tří vteřin nahrazen 60 mm hlavní a příslušenstvím, který pak má kadenci až 35 ran v minutě. Obě tyto alternativy zaměňuje člověk, protože celkem váží 40 a 18 kg. Maximální vzdálenost cíle činí: 6,9 km (81 mm) a 4,9 km (60 mm).

Zdroje

Oficiální:

https://www.expalsystems.com/en/global-solutions/weapon-systems-electronics/mortar-systems

https://www.army-technology.com/projects/eimos-integrated-mortar-system/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Jsme tu od toho, abychom zlo odhalovali, jemu čelili a zlo likvidovali!
L. Kopřiva, Slunce Seno