Dart / Strales kit

76 mm guided ammunition
Italské řízené kanónové střelivo ráže 76 mm

2014 italský Oto Melara (dnes již Leonardo) úspěšně otestoval svůj nový typ řízeného střeliva Dart pro námořní kanóny. Prokázal schopnost střeliva Dart zasahovat supersonické a obratně manévrující vzdušné cíle v nízké výšce na vzdálenost 5 kilometrů. S nižším zaměřovacím úsilím bude systém Strales se střelami Dart cílit i na menší rychlé čluny a blízké pozemní cíle.

Kombinace projektilů Dart a naváděcí elektrooptiky Strales (nebo Selex NA25) je navržena pro palbu ze standardních 76 mm námořních kanónů s délkou hlavně 62 ráží, jimiž jsou vyzbrojeny hlídkové lodě třídy Commandante a fregaty Padilla v italské flotile.

Systém řízení palby Strales sestává ze štítu kanónu, z antény, elektrooptiky, řídícího systému a mechanismu volby z mnoha druhů střeliva (Dart a více druhů klasických), balené ve vodotěsném celku. Po úvodním zadání cílů již Strales pracuje autonomně. Je plně kompatibilní se současnými velícími počítačovými systémy, k nimž může být snadno přiřazen.

Projektily Dart jsou naváděné rádiem. Nabízí současné postřelování více cílů a zajišťují údajně kanónům přesnost naváděných protivzdušných raket. Cíl mají oficiálně ničit explozí v jeho blízkosti pomocí programovatelné roznětky, avšak neoficiálně vykazují také nad očekávání vyšší procento přesných zásahů, než má obyčejná munice. Stejně jako sourozenecké střelivo Vulcano je i souhra systému Strales a střel Dart vyvinuta pro nenákladnost. Snížení nákladů je dosaženo jednak jednotností Dart projektilů pro vzdušné, hladinové i pozemní cíle. Postřelování více rozdílných typů cílů zastane jediný druh střeliva. Ale hlavně jde o shodu všech mechanických rozhraní projektilů Dart s obyčejnou municí stejné ráže. Není tedy potřeba více rozdílných kanónů ani řízení palby ani střeliva samotného a především ani dalších logistických nákladů s nimi spojených. Plavidlům je tak poskytnuta výhoda dvakrát výkonnější naváděné munice při naprosté kompatibilitě s obyčejnou municí.

Podobně jako Vulcano, také Dart využívá přístupu oddělitelného vodícího pouzdra a ocasních stabilizačních křidélek střely a jak správně hádáte, celé kouzlo tedy tkví v podkaliberním přístupu. DART je vlastně zkratkou Driven Ammunition Reduced Time of flight, takže jde o vyšší energii střely, díky níž výška postřelovaných cílů vzrostla na dvojnásobek. Hmotnost náboje je 4,2 kg, úsťová rychlost 1200 m/s při účinném dostřelu 8 km. Programovatelná roznětka nabízí 4 možnosti (blízkost vzdušná, blízkost hladinová, kontakt a zpoždění). Každý náboj je programován za letu přes radiolink. Špička náboje za letu rotuje a pomocí křidélek obstarává manévrování. Zadní pevná část nese wolframové jádro a nálož trhaviny. Náboje se autodestruují v případě minutí cíle.

Navádění střely jde principem Command Line of Sight (CLOS), tedy mikrovlnami na vizuální kontakt. Anténa umístěná svrchu kanónu pracuje v EM pásmu Ka. Jak dovedně střela v letu mění svoji trajektorii, se mi vypátrat nepodařilo. Dle videa výrobce nejde o to, že by střely bez vlastního pohonu samy zatáčely za letadly pod ostrými úhly. Je tam pouze vidět, že každá střela vypálená přímo proti přibližujícím se člunům s klikatou trajektorií prostě najde svůj cíl.

Leonardo označuje Dart munici za revoluci u námořních děl ráže 76 mm a má s ní slibné plány pro export do cizích armád. Ostatně zájemci z cizích armád Strales/Dart objednávali už dva roky před dokončením vývoje. Dnes je kromě loďstva Itálie ve výzbroji více armád světa.

Zdroje

https://www.leonardocompany.com/documents/20142/3150920/BROCHURE_2016_OTO+STRALES+-+OTO+DART+HQ+%28mm08726%29.pdf?t=1553002078948

https://en.wikipedia.org/wiki/OTO_Melara_76_mm#DART

https://www.leonardocompany.com/documents/20142/3151079/OTO_STRALES_OTO_DART_LQ_mm08726_.pdf?t=1538987743893

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Práce se sama neudělá.
české přísloví