Warhead - Bojová hlavice

Warhead
Bojová hlavice

Pojem označuje výbušnou či toxickou náplň dopravenou do místa cíle střelou, raketou, torpédem. Základní dělení je na výbušné konvenční, jaderné, chemické a biologické. Obšírnější rozdělení lze nalézt na angl. Wikipedii.

Důležitým pojmem je zde detonator / fuze / fuse tedy rozbuška / zapalovač / roznětka, která nálož v daném okamžiku odpálí. Ty se dělí na:

Contact – odpálené v okamžiku kdy střela dopadne na cíl.
Proximity – odpálené když se střela užitím senzorů dostane do určené blízkosti cíle.
Remote – odpalované na dálku signálem operátora.
Timed - časované, vybuchující po uplynutí přesné doby od výstřelu.
Altitude – reagující na nadmořskou výšku, typicky protiletecké.
Combined – různou kombinací výše uvedených.

Zdroje

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengkopf

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Objev spočívá ve vidění toho, co každý viděl, a uvažování tak, jak to dosud nikoho nenapadlo.
X3 Reunion