1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

výbušina vs. výbušnina

Stále není jasno

Celý život sleduji dvojici pojmů výbušina a výbušnina, která jsou sice přesně definována třeba i zákonem, ale veřejnost je matena jejich zkomolenou nebo alternativní podobou. Něco jako ostřelovač a odstřelovač (ten sice neexistuje, ale laická veřejnost to slovo používá).

Ještě v roce 2017 u slova výbušina x výbušnina jasno nebylo a člověk chtějící v tom mít jasno se dostal pouze do nekonečných diskuzí na webech slovníků. 2019 už jsou slova jakžtakž významově rozlišena dokonce i na Wikipedii.

Tak tedy

Výbušina (bez n) je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu.

Slovo výbušnina (s n) zde znamená zařízení připravené k výbuchu - bombu v kufříku, granát, patronu průmyslové trhaviny s rozbuškou a podobně.

Dále uvádí že: "Česká legislativa zná i pojem výbušnina (výčet zákonů v nichž uvedeno)".

Poválečné zmatení pojmů veřejností zřejmě nastalo pro to, že existuje jak zákon o výbušinách z r. 1965, který popisuje chemické látky, stejně jako zákon o výbušninách z r. 1988, který popisuje výbušná zařízení.

Aby tomu nebylo učiněno za dost, je zde dodáno: V české legislativě je pojem výbušnina pojat široce: výbušninou jsou zde jak látky tak předměty, které jsou uvedeny v Příloze A ADR (1957) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo a vojenskou munici.

Zmatení pojmů veřejností však bude bohužel i nadále přetrvávat, protože i na Wikipedii je text zmatený. Tam popisovaný obrázek nese název "Příprava výbušniny C-4", který ignoruje rozdíl mezi oběma významy. Jazykově logicky češtinářsky by totiž měl znít takto:

buď "Příprava výbušiny C-4" jako příprava látky, která vybuchuje
nebo "Příprava výbušniny s C-4" jako příprava zařízení s látkou, které(á) vybuchuje

Materiály univerzity hlavního města výbušin, tedy Pardubic, hovoří opět jasně o látkách jako o výbušinách a fertig.

Pravidla českého pravopisu znají oba pojmy, ale zabývají se jejich skloňováním, nikoli významem.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu hovoří jasně o výbušinách, protože ji zajímají chemické látky. Dle ní jasně: Výbušinami jsou látky (sloučeniny nebo směsi) ve stavu tuhém nebo kapalném, které mají podle technických pravidel vlastnosti střelivin, trhavin, třaskavin nebo výbušných pyrotechnických složí. Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda jde o výbušinu nebo výbušný předmět (!!!!), rozhodne ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvem všeobecného strojírenství nebo orgány (organizace) jimi pověřené.

Nejjasněji se tedy oběma pojmy zabývá Báňský úřad.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbu%C5%A1nina

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-62

https://www.pravidla.cz/hledej/?qr=v%FDbu%9Aina

http://www.evolupce.cz/obor/teorie-technologie-vybusin

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

T5 Denel

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Adaptiv

Borsuk

Stryker DVH (Double V-Hull)

Stryker Dragoon

Rosomak KTO

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

Z-10 / CAIC WZ-10

T129 ATAK

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

Caiman MRAP

RG35 6x6

Mosquito HMV AFV-420P

RG33

AJBAN LRSOV

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

dolet, dostřel, dosah

Střely s plochou dráhou letu

Goalkeeper

Skyshield

Type 09 SPAAA

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

výbušina vs. výbušnina

Optical camouflage

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Počítačové hry zušlechťují mysl, umožňují nám nahlížet do jiných oborů."
- Digitální Cestovatel, Platón