Target acquisition

Target acquisition

Pod termínem Target acquisition rozumíme strojové získání cíle. Je to detekce, identifikace a lokace cíle v takové míře detailu, aby dovoloval úspěšné použití smrtící i nesmrtící síly proti němu.

Cílem se rozumí objekt nebo osoba určená k provedení dalších akcí na něm.

Výsledkem by měl být target lock on, tedy zaměření cíle zbraňovým systémem. Lock on je automatické sledování cíle zbraňovým systémem (např. radarem řízení palby), aby mohl operátor zmáčknout spoušť kdykoli to uzná za nejvhodnější. Dnes se tím myslí takřka výlučně problematika procesů nutných k navádění řízených střel. Příbuzným pojmem je surveillance, tedy stále pozorování cíle, jehož výsledkem zaměření není. K úspěšnému uzamčení cíle se pro ŘS dneška používají target designatory, tedy značkovače cílů (laserové, radarové, optické, GPS atd.)

Logika věci ve smyslu vojenské západní doktríny z doby studené války má za úkol Identifikovat cíle, porovnat jejich prostředky a schopnosti, aby se získaly cíle vysoké hodnoty (high value targets). Cíl vysoké hodnoty je klíčový prostředek nepřátelského velitele ke splnění jeho mise. Jinými slovy cíl, který si nepřítel může dovolit nejméně ztratit nebo cíl, který mu poskytuje nejvyšší výhodu. Tehdy se tím rozumělo spíše strategické zjišťování cílů pro velké vojenské formace. Satelit sice bezpečně lokalizuje formaci tanků nebo nepřátelské raketové silo, ale je zde zapotřebí lidské inteligence k určení nejklíčovějšího elementu (často lidský velitel), jehož vyřazením se aspoň na čas hrozba eliminuje. V dnešní době se nasazují biometrické prostředky k přesnému určení jednotlivců a problematiku detailně popisuje americká příručka Joint Doctrine for Targeting.

Dynamické cíle jsou takové, jež ještě nebyly známy při dobře uváženém zadávání cílů a vznikají v průběhu mise.

https://en.wikipedia.org/wiki/Target_acquisition

http://elbitsystems.com/product/reconnaissance-and-target-acquisition-systems-2/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pomyšlení, že si nikdo z nás v případě neúspěchu nevydělá ani cent, mě těší. Pak nás totiž nebudou moci obvinit, že jsme se na nebezpečnou cestu vydali kvůli penězům.
Percy Fawcett