Rozkrývání záhad úvodní článek - Začal to Sýček

Arthur C. (sí) Clarke, jemuž jsme jako děti vznosně říkali Síček mi zažehl moji touhu po záhadnu. Jeho seriál o záhadách tohoto a jiných světů jsme v porevolučních letech hltali týden co týden.

Přerod od záhadomilce k skeptikovi

Coby malému chlapci mi tedy Síček zažehl moji touhu po záhadnu. Jak jsem však stárnul a nabaloval školy a vědění, docházelo k mému přerodu ze zmateného zastánce záhad na jejich fanatického odpůrce, a asi v jednadvaceti letech byl tento přerod definitivní. Jelikož jsem z rodiny dvou vědců volně ateistického ražení, akademiků i praktiků, sám gymnazista a později systémový inženýr, vždy se zájmem o vědu všeho druhu, nakonec se mi stále častěji stávalo, že jsem zauvažoval sám nad sebou, proč a jak jsem mohl po léta takovým fiktivním blábolům věřit a kolikrát jsem se i sám nad sebou zastyděl. Jako dokončenému vymítači záhad mi najednou bylo jasné (a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dříve), že řešení všech známých záhad bude daleko prozaičtější a celkem neatraktivní.

Pár příkladů za mnohé

Bermudský Trojúhelník
Jeden z nejfrekventovanějších dopravních prostorů na zemi, velmi rozsáhlá oblast Atlantiku mezi Bermudami, Portorikem a Floridou, oblast námořníkům a pilotům známá prudkými změnami počasí, silné mořské proudy (Golfský proud), značná hloubka – statisticky vzato je jasné, že zde se prostě musí ztrácet lodě a letadla i kdyby nechtěly.

Nepředstavitelné dávné stavitelství
Myšlenka, že dávné stavby či obrazce v poušti měly co do činění s mimozemskými civilizacemi, či snad je tyto dokonce pomohly lidem postavit – holý nesmysl. Důkazy o jakémkoli kontaktu pozemšťanů s mimozemšťany stále a pořád neexistují. Představy příznivců navíc postrádají logiku: Proč by sem letěli takovou dálku v čase, aby postavili kamenné pyramidy a zase zmizeli? Copak by tak vyspělá civilizace neměla se zemí a lidmi nějaké vyšší záměry? Copak by dávní lidé sami byli tak neschopní, že by tu pyramidu nesvedli postavit sami, když po několik generací neměli na práci nic jiného? Navíc archeologické důkazy lidských postupů dokonalého dávného stavitelství (Egypt, Střední Amerika, …) už dávno existují. Navíc představte si sami sebe několik měsíců na pustém ostrově, byli byste překvapeni, jakých uměleckých a architektonických výtvorů byste dosáhli čistě improvizací, metodou ustavičných pokusů a omylů.

Mimozemšťané
Proč by mimozemšťané měřili takovou dálku v čase i prostoru, aby unesli vesničanku, místo aby rovnou nepřistáli na trávníku před bílým domem a neřekli rovnou, o co jim jde a co nám mohou nabídnout. Nebo proč by naopak zcela nečekaně a bez oznámení nezahájili vybíjení lidstva a osidlování země? Jejich zvyk zjevit se tu a tam babce z nejposlednější vesnice nebo indiánům peruánského pralesa, mi nějak postrádá smysl.

Zjevování přízraků, natáčení hlasů duchů (Electronic voice phenomena)
Jak může nehmotný duch vyluzovat mechanické, popřípadě elektromagnetické vlnění, když nemá ani hmotné hlasivky ani vůli v podobě organizované energie vázané na hmotu (mozek), tj. když nemůže vůbec existovat? I pokud bychom připustili jinou než naši formu energie a hmoty, jak hlásají ezoterici a new-agisté, vtip je v tom, že už podle jejich definice tuto hmotu ani energii nemůžeme (kromě senzibilů) nijak přístroji ani smysly postihnout a tudíž nemá šanci nijak se v našem světě projevit. Stejně nejspíše proto, že vůbec neexistuje. Jedině, než o ní můžeme referovat, v ni musíme prostě věřit. Proč by se někomu mělo podařit nahrát na magneťák mluvené vzkazy od duchů, když jinde na světě pod vědeckým dohledem a s prvotřídním vybavením se to ani náznakem nepodařilo?

Kryptozoologie
Lochneska, pokud by byla plesiosaurem a existovala dodnes, by po ty stamiliony let musela udržet životaschopnou populaci v počtu několika více jedinců a tedy by už dávno byla objevena. Takže on to nakonec skutečně bude ten jeseter, který kdovíproč jednou za uherský rok vypluje ku hladině. Bigfoot, Saskač, Almas či Yetti by rovněž tak museli žít od dob gigantopitheca dodnes, to znamená držet druhovou linii statisíce let v místě chudém na potravu a stále více formátovaném lidmi. Nebo by snad třísetkilový lidoop žil pouze z vody, či by se snad pouze zjevoval jako duch nehmotné podstaty? Chlupy údajných Yettiů mívají vždy po genetickém rozboru psí nebo kozí DNA.

cimrman: Pionýr slepých uliček

Ne přátelé, tudy seriózní cesta nevede. A tak jsem se sám vyřadil ze skupiny záhadomilců a naopak začal záhady skepticky rozkrývat, podle toho co jsem se kdy učil v chemii, fyzice, biologii, statistice či základech financí (peníze hlavním důvodem proč záhady vznikají). K odhadu skeptického rozkrytí nejznámějších záhad nemusíte být v daném oboru soudním znalcem. Naopak ve většině případů stačí zdravý odhad běhu věcí a základoškolské znalosti.

Přirozená lidská touha po transcendenci (přesah)

Kdysi dávno na gymnáziu v Rakousku jsem se učil o Maslowově pyramidě lidských potřeb. Je to jeden ze základních modelů psychologie a najdete ho v každém slovníku. Na nejvyšší příčce tohoto modelu, ještě nad seberealizací, je lidská touha po transcendenci, tedy po všem, co přesahuje možnosti a meze našich poznávacích schopností. Když už jsme v životě dosáhli všeho a jsme plně seberealizováni, chceme zkrátka poznávat nepoznatelné, tedy věci mezi nebem a zemí.

Právě tato touha člověka bude nejspíš ukazatelem lidského původu všech záhad a neorganizované touhy lidí ze všech končin světa ukájet svoji touhu po transcendenci a to i za cenu, že si transcendentní objekty sami vytvoří. Lidé prostě vždy chtěli vzhlížet k nebesům, mít bohy, neprokazatelné mimosmyslové zážitky, věřit bez faktů. Proto objevili psychotropní látky, psali romány, hráli divadlo a proto vznikla světová náboženství.

V této sekci svých stránek ony televizní dokumenty kriticky rozebírám, a snažím se poopravit divákův vjem tak, aby si udělal objektivní náhled a nevěřil suverénně tvrzeným nesmyslům od lidí jako je Tsoukalos a řady dalších. Soudnějším jedincům stačí pouze vidět jeho zjev a hned vědí, na jaké půdě sebudou jeho pořady pohybovat.

Centra skeptiků na internetu

Skeptic's Dictionary. Robert T. Carroll. Web. 1994-2015
<http://www.skepdic.com/>

Committee for Skeptical Inquiry. CSICOP, CSI. Web. 1976-2015
<http://www.csicop.org/>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Smrt není žádná katastrofa, je to jen poslední strofa.
Radkin Honzák