DCNemrtví

Nosferatu

Anglicky psaná Wikipedia na to jde obšírně. Dle zdejšího výkladu má slovo Nosferatu původ v archaické rumunštině a maďarštině, kde je údajně synonymem pro upíra. Dále vysvětluje podobnost se současnou rumunštinou, kde by Nesuferitu bylo nesnesitelný či protívící se. Také slovo Necuratu by mělo znamenat Nečistý duch. Dále jde až k širokému pojmu Ďábel a to vysvětluje popularizací slova v 19. a 20. století románem Dracula a německým filmem Nosferatu (1922). Je zde rozebrán dlouhý přehled literárních děl, které v historii jméno zmiňovaly. Naznačuje však také, že každý autor volně spřádá svůj příběh kolem východoevropského slova a etymologie je tak spíše vynalézána než objevována.

Kdesi v českých textech jsem nalezl kratičkou zmínku, že původ je v řečtině, kde nosophoros je nemoci přenášející. Anglická Wikipedia k tomu praví, že je to slovo silně zahalené tajemstvím, v řečtině jen zřídka používané a že podklady pro původ slova v řečtině jsou jen velmi slabé a že zrovna tak by slovo mohlo být z praslovanštiny či latiny. Takže vyberte si. Jako lehký latiník se jasně přikláním k podezřelé podobnosti s Latinou i když ne gramaticky správně: Nos-ferat jako my-nese. Podobně jako např. správně gramaticky doložený luci-fer = světlo-noš.

Etymologie

Z německé Wikipedie uvádím pár korigujících připomínek: Podle starorumunských pověstí jde jednoznačně o zvláštní druh upíra. V současném rumunském folklóru však toto slovo neexistuje. Dokonce ani v etymologickém slovníku rumunštiny prý zastoupeno není. Podezírá dokonce skotskou autorku Emily Gerard, že si na svých cestách po Transylvánii jméno Nosferatu vymyslela, respektive jí ho podstrčil její tlumočník do maďarštiny a rumunštiny, kterému byla samozřejmě její nenasytnost po východoevropských pověstech známa. Chtěla napsat bestseller a tak se jí hodilo všechno. Tím byla potom její kniha The Land beyond the Forest. Facts and Fancies from Transsylvania (1888). To by hrálo do noty i s dalším skotem Bramem Stokerem, který o deset let později vydává svůj román Dracula (1897). O Stokerovi bylo známo, že sepsal svoje nejvýznamnější dílo během dovolené, kam měl nastěhovánu hromadu knih o východoevropském folklóru. V 18. kapitole zde popisuje dovednosti a slabosti svého Nosferatu. Německá Wikipedia očividně nemá s řeckým původem slova problém a sama vykládá, že jde o démona Nosofora z řecké mytologie - roznašeče moru. A jsme doma! Emily Gerard prý zkomolila řecké a latinské slabiky a umístila svého Nosferatu už jako nemrtvého z Transylvánie. Tím je nejasná etymologie vysvětlena. Také však zmiňuje jistého Gordona Meltona, který předpokládá, že starořecké slovo se přece jen za staletí skrze ortodoxní duchovní dostalo do dnešního Rumunska, kde zdomácnělo už jako Nesuferatu, s významem označení pro Satana či také prokletou osobu. Také podle něj význam slova jako druh upíra ve starých východoevropských pověstech neexistuje. Takže opravdu je asi na našem výběru, jak budeme význam slova Nosferatu dle své fantazie dále rozvíjet.

Asi bude lepší zůstat u jednotného pojetí v počítačových hrách, kde jsou tu a tam zmínky a roznašeči moru, jehož útokem bývá Pestilence (nákaza). Nosferatu zde vždy bývá postava řádu nemrtvých a vždy jedním z vyšších upírů.

Nosferatu v disciples

V strategiích Disciples je Nosferatu jednou ze tří postav přímo hratelných hráčem vedle Lich queen a Death knighta. jelikož "mrtví cestují rychle", Nosferatu se mezi hrdiny vyznačuje nejrychlejším pohybem po mapě. Disponuje pro upíry typickým útokem drain life, který má plošný účinek, t.j. zasahuje všechny nepřátelské jednotky na bojišti naráz.

Zdroje

Nosferatu (Sagengestalt). Wikipedia Die freie Enzyklopädie. Web. 2019.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_(Sagengestalt)

Nosferatu (word). Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_(word)

 

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Tak kápnete božskou nebo Vás mám vzít k nám?
Columbo