1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

Muzzle brake - úsťová brzda

Muzzle brake, recoil compensator
Úsťová brzda, kompenzátor

Úsťovou brzdou rozumíme jednoduché zařízení montované na ústí hlavně, které mění směr hnacích plynů výstřelu do stran a tím snižuje zdvih hlavně po výstřelu a tlumí zpětný ráz. Koncept byl zaveden u houfnic a tanků, které mají limitován prostor v němž se zpětný ráz odbývá. U ručních střelných zbraní jsou nazývány kompenzátory.

Do válce či kvádru na konci hlavně jsou vyvrtány otvory. Plyny ženoucí se hlavní ještě v momentě, kdy projektil na jejím konci hlaveň dosud neopustil, jsou bočními vývrty odtahovány do stran a hlaveň tak méně kope. Úhel otvorů kompenzátoru proto musí být kolmý na délku hlavně. Síla odchozích plynů se poté nepodílí na zpětném rázu. Směrováním úhlů plynů odtékajících z ústí se dá dosahovat různých efektů. Například pokud jsou vývrty nahoře, síly směřují dolů, čímž kompenzují zdvih zbraně. Brzda zároveň přidává další hmotnost, čímž posouvá těžiště hlavně dopředu a tím dále přispívá k tlumení zdvihu.

V reálu je dosahováno 10-50% tlumení. Za následek však zároveň má zvýšené vystavování okolostojících zášlehu a zvuku výstřelu. U ostřelovací pušky přidává 5 až 10 dB, čímž ji vyzdvihuje na 160 dB, přičemž při 125 až 130 dB je již zvuk vnímán jako bolest.

U tanků úsťové brzdy vadí při používání podkaliberního střeliva s oddělitelným vodícím pouzdrem (APFSDS), což je hlavní protitankové střelivo, takže jen málo moderních tanků má úsťové brzdy.

U ostřelovačů při střelbě v leže úsťové brzdy také víří okolní prach, čímž usnadňují odhalení pozice střelce, takže ostřelovači používají speciální techniky, jak tomuto čelit, např. kropí místo před sebou vodou.

Lineární kompenzátory nemají neduhy přesměrování toku energie a pouze ho ventilují kupředu se sníženou rychlostí. Nejsou ovšem tak účinné.

Flash suppressor

Podobně funguje také tlumič plamene zášlehu z výstřelu a má význam u ručních palných zbraní. Ten vypadá dost obdobně a také rozptyluje zplodiny výstřelu a snižuje teplotu plamene. Jelikož u kratších zbraní dneška není plyn úplně spálen před opuštěním hlavně, zášlehy střelby v noci mohou snadno odhalit pozici střelců. Dříve se používal rychleji hořící prach, ovšem ten udával střele nižší rychlost a více parabolickou dráhu střely.

V průběhu historie se experimentovalo s kuželovými a klecovými tlumiči zášlehu, které rapidně ochlazují a rozptylují zplodiny výstřelu. Pro velikou podobnost s předchozích existují také hybridní tlumiče spojující tlumení záblesku s kompenzací zpětného rázu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muzzle_brake
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_suppressor

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Ve vědě nejsou žádné záhady, jen věci které neznáme."
- z dokumentu o nanotechnologiích