Muzzle brake - úsťová brzda

Muzzle brake, recoil compensator
Úsťová brzda, kompenzátor

Úsťovou brzdou rozumíme jednoduché zařízení montované na ústí hlavně, které mění směr hnacích plynů výstřelu do stran a tím snižuje zdvih hlavně po výstřelu a tlumí zpětný ráz. Koncept byl zaveden u houfnic a tanků, které mají limitován prostor v němž se zpětný ráz odbývá. U ručních střelných zbraní jsou nazývány kompenzátory.

Do válce či kvádru na konci hlavně jsou vyvrtány otvory. Plyny ženoucí se hlavní ještě v momentě, kdy projektil na jejím konci hlaveň dosud neopustil, jsou bočními vývrty odtahovány do stran a hlaveň tak méně kope. Úhel otvorů kompenzátoru proto musí být kolmý na délku hlavně. Síla odchozích plynů se poté nepodílí na zpětném rázu. Směrováním úhlů plynů odtékajících z ústí se dá dosahovat různých efektů. Například pokud jsou vývrty nahoře, síly směřují dolů, čímž kompenzují zdvih zbraně. Brzda zároveň přidává další hmotnost, čímž posouvá těžiště hlavně dopředu a tím dále přispívá k tlumení zdvihu.

V reálu je dosahováno 10-50% tlumení. Za následek však zároveň má zvýšené vystavování okolostojících zášlehu a zvuku výstřelu. U ostřelovací pušky přidává 5 až 10 dB, čímž ji vyzdvihuje na 160 dB, přičemž při 125 až 130 dB je již zvuk vnímán jako bolest.

U tanků úsťové brzdy vadí při používání podkaliberního střeliva s oddělitelným vodícím pouzdrem (APFSDS), což je hlavní protitankové střelivo, takže jen málo moderních tanků má úsťové brzdy.

U ostřelovačů při střelbě v leže úsťové brzdy také víří okolní prach, čímž usnadňují odhalení pozice střelce, takže ostřelovači používají speciální techniky, jak tomuto čelit, např. kropí místo před sebou vodou.

Lineární kompenzátory nemají neduhy přesměrování toku energie a pouze ho ventilují kupředu se sníženou rychlostí. Nejsou ovšem tak účinné.

Flash suppressor

Podobně funguje také tlumič plamene zášlehu z výstřelu a má význam u ručních palných zbraní. Ten vypadá dost obdobně a také rozptyluje zplodiny výstřelu a snižuje teplotu plamene. Jelikož u kratších zbraní dneška není plyn úplně spálen před opuštěním hlavně, zášlehy střelby v noci mohou snadno odhalit pozici střelců. Dříve se používal rychleji hořící prach, ovšem ten udával střele nižší rychlost a více parabolickou dráhu střely.

V průběhu historie se experimentovalo s kuželovými a klecovými tlumiči zášlehu, které rapidně ochlazují a rozptylují zplodiny výstřelu. Pro velikou podobnost s předchozích existují také hybridní tlumiče spojující tlumení záblesku s kompenzací zpětného rázu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muzzle_brake
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_suppressor

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

Bojové vozidlo pěchoty (IFV / ICV / AFV / APC)

Atom IFV
Přetlakový systém CBRN ochrany
ROSY L Rapid Obscuring System
APS- Rheinmetall ADS
Tigon 8x8, 6x6

Samohybné dělostřelectvo (SPG / MLRS)

PULS
ammo - Krasnopol 2K25
DF-12 / M20
Aleksandar
HQ-9

Bojové vrtulníky

Bell 360 Invictus
Arapaho ARH-70 (Bell)
Tiger HAD
Semi-active radar homing (SARH)
LANTIRN

Systémy protivzdušné obrany (AA)

Fire-and-forget (active guidance)
Type 87
Tien-Kung III
Tien Chien (TC-2N)
Starstreak II

Tanky a protitankové technologie (MBT / LT / AT)

SACLOS
Zulfiqar 3
Armor- AMAP
M60A3 Leonardo
Ejektor zplodin výstřelu

Průzkumná vozidla a lehké transportéry personálu

Aravis (Nexter)
Jaguar EBRC
Akrep II
Griffon VBMR
TITUS (Nexter)

Pojmy a technologie války

Casus belli
Counter-sniper tactics
Parts commonality / Společnost součástí
Command and control C2, C4, C5
Světlá výška
DC | ▾ Portál vojenských technologií |
▾ Články |
▾ Organizační