DCNemrtví

Grim Reaper / Sensenmann / Smrtka s kosou

Etymologie

Grim Reaper je nejznámější personifikací smrti v západním světě. V PC hrách je často použit charakter reaper jako sekáč, žnec, jedna z nejsilnějších jednotek dané strany a to i pokud se o smrtku či nemrtvé vůbec nejedná. Ve spojení Grim Reaper už vždy jde o smrtku s kosou - kostlivou postavu s lebkou v kápi, ze které je vidět maximálně kostěný hrudník. Celá postava a pohyb smrtky nebývá většinou dořešena. Tato symbolicky kosí lidi, tedy chodí a sbírá mrtvé.

Původ je již v řecké a římské mytologii v bohyních osudu Atropos a římské Morta. Dnešní podoba smrtky se vyvíjela ve středověku, kdy nejčastěji byla zobrazována v 15. století. V jiných náboženstvích světa může mít smrtka pouze úlohu průvodce na druhý břeh, přičemž kosa symbolizuje přetnutí posledních vazeb mezi duší a tělem. Smrtka ale neurčuje způsob, jakým člověk zemře. V různých podobách se vyskytuje od Indie po Latinskou Ameriku, může nabývat více mužských či ženských rysů. U nás je to prostě kostra v kápi s pohlavím neurčeným (vlastně spíše kostra nežli kostlivec).

Smrtku zpravidla nikdo nevidí rád, když nehlučně připluje. V českém filmovém pojetí jsou nezapomenutelné role Pana Smrtky (L. Smoljak) a kmotřičky (V. Kaplanová).

Skutečná role smrtky jako vysvoboditele ze života bývá také leckde brána docela příznivě, spíše než zlověstně. V jistém komiksu totiž smrtka vypráví: "Byla jsem zde v okamžiku vzniku prvního života, čekaje, a až zde nezbude žádného, můj úkol bude dokončen. Já jsem ta, kdo za sebou zamyká vesmír." A hned nato může s množinou všeho živého přejít do jiné úrovně bytí, snad vstříc světlejším zítřkům. Na rozdíl od zla je smrt v řadě kultur vnímána jako blahovolná.

V Evropě byla smrtka snad nejvíce vnímána v polovině 14. století za největších morových ran, kdy vymřela třetina populace. Tehdy si lidé nejvíce uvědomili nevyhnutelnost smrti a byl zavdán podnět k makabróznímu umění a pojmu tanec smrti, který právě smrtka ukončovala pouhým dotykem. Z pojmu černá smrt nejspíše vychází i černá kápě smrtky.

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Smrt není žádná katastrofa, je to jen poslední strofa.
Radkin Honzák