Djatlov 2 po 2021, nové šetření zanícenců

Djatlov2 po 2021, nové šetření skupiny ruských zanícenců sehnaných sociální sítí

Úvodní poznámka: Celá záhada kolem masakru Djatlovovy výpravy je celkem zbytečný nezajímavý problém. Před 70 lety v Rusku se takových problémů staly jistě stovky a o žádném z nich nevíme. Nebýt jedné ruské cestovní kanceláře, která s problémem po pádu sovětského svazu až 2010 přišla, aby na Sibiř nahnala západní turisty, nikdy bychom se o tom nedozvěděli.

V 2021 proběhl na dokumentárních televizích nový seriál, který velmi podrobně líčil domnělá vysvětlení od lidí v Rusku, kteří si myslí, že k problému měli co říci. Jejich hnutí bylo vyvoláno přes fb, přes nějž lidé "dali hlavy dohromady" a v seriálu vypovídala slušná řádka lidí, kteří se o tom doslechli přes jedno až dvě podání ruky, byli potomky postižených nebo badatelů, jejich babička žila v okolních vesnicích apod. Takže podali teorie realistické a hlubokomyslné, zároveň však seriózní. Každý díl pořadu se zabýval jednou teorií rozuzlení a podle každého z nich byli zabiti dalšími lidmi.

Vojáci, tajní agenti, utajené testy zbraní

Prvním vysvětlením byla konfrontace turistů se sovětskými vojáky. Ti studenty zmasakrovali tak, aby se to dalo svalit na přírodní vlivy, přičemž nevíme z jakého důvodu. Ať už se turisté náhodou přimotali k testům nových raketových zbraní nebo viděli nějaké konání vojáků, které vidět neměli, možná je i vojáci při tajných testech považovali za špióny s fotoaparátem na lyžích, nevíme. Sem tedy spadá i zmínka o radioaktivitě a žlutých koulích na obloze. Myslím, že sovětští vojáci tehdy klidně mohli povraždit skupinu jenom tak ze srandy, protože věděli, že se to nikdo nedozví.

Domorodci

Velmi podnětný byl druhý díl, který osvětloval, jak se to tehdy mělo s Mansijskými domorodci. Je zajímavé, že touto všední možností se žádné z vysvětlení v první vlně humbuku nezabývalo - je zkrátka moc pravděpodobná a všední.

Mansijci měli vztah k rusům stejný, jako indiáni k američanům. Byli to vlastně sibiřští indiáni. Dlouho se přeli s Rusy o svoji svobodu. Rusové je chtěli pocivilizovat, aby děti chodili do škol, aby vesnice měla starostu, patřila do katastru, aby Mansijci mohli normálně pracovat. To se jim samozřejmě nelíbilo, takže Rusové jim ukázali ohnivou vodu a udělali z nich mininárůdek ochlastů, od kterých za bezcenné cetky a kořalku směňovali nalovené kožešiny. Ať tak či onak, Mansijci měli na bělochy vražednou pifku a bylo jim jedno, jestli to je voják nebo civilista, agent, policajt, lesník či komunista. Zřejmě, když viděli družinu bělochů, která se od nich odebrala do divočiny sama, úplně klidně se mohli vydat za nimi a povraždit je. Navíc tu byla zmínka o tom, že je dopředu informovali, že cílové území je posvátné či prostě zakázané, že na něj Mansijci zásadně nechodí. Dovedu si představit, že poté, co se družina odebrala z vesnice Mansijců do hor jako ze základního tábora, stařešinové se naštvali a vyslali za družinou skupinu válečníků. Naštvalo je třeba jen to, že si běloši troufli přes jejich zákaz jít přesně do oněch zapovězených míst, a tak je zmasakrovali. Mladík Mansijec, který dnes byl vychován již jako normální Rus, naznačoval, že ve vesnici dříve takové nálady byly.

Vězňové uprchlí z gulagů

Třetí díl vykládal další netušenou věc, že oblast tato byla prosycena gulagy, čili pracovními tábory vězňů dřevařů. Ti se báli utéci do mrazu bez ošacení a bez jídla, když v okruhu 150 km nebylo nic a tak měly gulagy jakési přirozené hranice. Útěky se však čas od času stávaly. Uprchlíci věděli, že případní štváči, co by šli po jejich stopách, by je nechali roztrhat psy a že po nich budou rovnou střílet. Útěk do rozlehlé Sibiře byl, tak jako tak, rozsudkem smrti. Pokud by takový trestanec na útěku narazil na jakéhokoli člověka, třeba domorodce, nebo babku s nůší, pravděpodobně by je napadl, sebral by jim převlečení a možná i u ohýnků snědl jejich maso. Říkal by si něco jako: "Babka je to sice stará, ale pečená na ohni bude dobrá. Dříví už mi vlastně dodala, tak jsem z ní zužitkoval maximum." V každém případě by nebohého živáčka toužili zabít, třeba jen proto, aby jej neprozradil a nepoštval na něj honáky. Ženě, jejíž babička v oblasti žila, jí podobné historky vykládala po celé dětství.

Takže ať vysvětlení jedno nebo druhé, v každém případě byli zabiti člověkem a pokaždé z jiného důvodu.

Mrtvolám chybějící jazyky

Poslední zmínka se váže k vypíchaným očím a chybějícím jazykům obětí. V oblasti prý bylo hojně vran a vlků, kteří, čert ví proč, prý vyzobou z mrtvol nejsnadnější měkké části, jako oči a jazyky. To by bylo snadnější vysvětlení podle occamo(vo)vy břitvy. Dřívější populární senzacechtivé báchorky tento znak přikládali yetiům, v Rusku Almasům, kteří prý jako lidoopové útočí tak, že oběti utrhají uši, končetiny a jazyky a oběti prý potom mají zhmožděniny jako po nárazu autobusu, což přesně dřívější vyšetřovací zpráva udávala (prý).

Zasazení

Ono totiž my vůbec nevíme, co vyšetřovací zpráva udávala. Bylo to padesát let utajované a nově vznikající KGB pozůstatky jakékoli divotvorné příhody okamžitě likvidovala jen z principu, aby se mezi lidem nešířil nežádoucí ruch. Znáte to ze sovětských filmů: "U nás v SSSR žádní turisté neumírají, to v Americe, tam jo, ale proboha né u nás." Pár vojáků a hodnostářů vědělo, co se stalo, protože je sami povraždili a ti vyšetřovací zprávu patrně ztopili, nebo si ji napsali, jak jim vyhovovalo. Ona nově vyfocená vyšetřující zpráva byl podle mě jenom třístránkový cár papíru napsaný na stroji, který si mohl sám pro sebe napsat majitel cestovní kanceláře až v 2010, od kdy se o události ví, a pustit to na západ pro podporu cestovního ruchu. Kdo by měl totiž skutečnou touhu takovou věc vůbec vyšetřovat, v Rusku, v roce 1959? Prostě tragicky zahynula skupina turistů v divočině, no bóže, a co jako? To se přece v Rusku děje pořád ne? Tak to zamlčme jako hromady dalších případů. Oficiální vysvětlení je přece jasné i kdyby žádné vyšetřování neproběhlo: Skupina nepřežila působení divoké přírody Sibiře.

Hlasy o radioaktivitě

V nadcházejících 60. letech v Sovětském Svazu po druhé světové válce byl celý svět poblázněn radioaktivitou. Ta se samozřejmě nejdříve testovala pro vojenská užití. Vše, co se radioaktivity týká, bylo horkou světovou novinkou, s nejvyšší důležitostí, a výzkumy byly utajenější než nevykaděná stolice, jak napsal ve své hře bývalý náš prezident Havel. Přítomnost přístroje na měření radioaktivity byla snad ještě méně podezřelá, než přítomnost fotoaparátu na takové výpravě. Navíc šlo o studenty polytechniky. Radioaktivitu tehdy měřil, kdokoli mohl chodit, nebo ho aspoň udržet v ruce, kdekoli, při jakýchkoli příležitostech, třeba zrovna na výpravě studentů do divočiny. Přítomnost Geigerova čítače ve výstroji družiny v 50. letech poblíž Uralu, myslím, ve skutečnosti neznamenala vůbec nic.

Další tláskání

Nesmysly o oranžovém zabarvení mrtvol. Vemte třeba takového ötziho, mrtvola stará 4000 let v ledovém potůčku v Alpách. O té by také někdo mohl říci, že byla nezvykle oranžová a přesto to byla jen obyčejná mrtvola zvoskovatělá vlhkem a chladem, přesně jako Djatlovovci. A jak někdo může z černobílých fotografií, které byly pravděpodobně navíc fingované a určeny pouze k utajení či rovnou k likvidaci, jak z nich někdo mohl odpozorovat oranžové zabarvení mrtvol? To jsou všechno kraviny, které vymýšlí až dnešní američané typu Tsoukalose.

Ona proslulá lavina a infrazvuk

Zejména američané, pro něž je událost Djatlovovy výpravy daleko více exotická než pro nás a pro potřeby Vetřelců dávnověku …  Zkrátka Tsoukalos si dokreslí cokoli, aby prodal noviny. Utajovaná historka ze Sovětského Svazu, která se možná ani nestala, protože důkazy nejsou prakticky žádné a oficiálně ani být neměly, taková historka je pro záhadomilné nadšence přímo ideální. Přílet mimozemšťanů v době digitální úpravy videí mu může rozporovat každý, ale tohle? 1959, kdy i fotoaparát patřil k buržoazním výdobytkům anarchistických kruhů? Opravdu bych se vůbec nedivil, kdyby si to celé vymyslela cestovní kancelář až v 2010. Však také v onom dokumentárním pořadu nevystupoval vůbec nikdo, kdo by byť jenom znal jednoho z vyšetřovatelů. Všechno jsou to sice zevrubná a maximálně seriózní, ale ve své podstatě smyšlená, i když pravděpodobná rozuzlení.

Teorie všeho (v podstatě ony tuhé přírodní síly)

Zřejmě došlo k něčemu jako k nečekanému setkání s medvědem, kterému se z hladu nepodařilo usnout zimním spánkem. Ten začal v noci očumovat a chroptět kolem stanů, nebo zavibrovala lavina, či zahřměl nebeský úkaz, no a skupina to prostě v panice nezvládla no a co? Nezapomeňme, že mrtvoly byly roztroušeny na délce 1,5 km, (prý) byly svlečené a několik jednotlivců se dokonce pokoušelo zakládat u stromu ohníček. To by hovořilo pro to, že část turistů byla mrtva hned a zbývající vyběhnuvší jim postupně sňali oblečení. Já myslím, že to klidně i ta lavina na tak plochém svahu 30° mohla být …, a právě proto je to tak vyděsilo, že rozřízli stan a vyběhli do tmy. Příroda ve sněhu a v noci už udělaly své. Vždyť ona kouzelná věta z údajné vyšetřovací zprávy to jasně říká: Zahynuli zásahem nevysvětlené přírodní síly. Já myslím že onou neznámou zasahující silou byla právě mnou popisovaná, neznámá souhra více nehod. Vyšetřovatelé totiž na nic jiného nepřišli, poněvadž důkazů bylo poskrovnu a ruská tajná služba to přece stejně nechtěla rozmazávat. Nedivil bych se vůbec, kdyby vyšetřovatele odpravila, pokud by na něco nepatřičného přišli a chtěli s tím ven.

Prostě rusáci

Ono totiž ten další ruský záhadologický seriál, Země Území záhad, má ve skutečnosti jen dva opravdové důvody, leckterému záhadomilci skryté: Osvětlit zbytku světa, že Rusko je kolébkou civilizace, a vydělat na živobytí novinářům.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Mám značné znalosti v různých oborech a musím je šířit k těm méně obdařeným.
A.C. Doyle