DCNemrtví

Zombie

"The dead rise from their graves, reanimated by the dark touch of Mortis."
"The will of those battle-hardened undead warriors belongs to Mortis and Mortis alone. Their stiff flesh grows as hard as stone, but it still moves with a dark, unflinching purpose."

Nejtypičtějším představitelem nemrtvé říše bývá vždy zombie spolu s kostlivcem. Zombie by se dala považovat za omaseného kostlivce a ten zase za neomasenou zombii, poněvadž kromě tlejícího masa v nich po mytologické stránce prakticky není rozdílu. Mechanismus fungování je stejný, stejně tak účel. Oba jsou hmotní a nejnižší nemrtví a v každé nemrtvé legii jich je proto početně nejvíce.

Etymologie

Původ slova zombie je přikládán nesčetným podobám slova nzumbe z mnoha řečí západu centrální Afriky (kolem Beninu). Slovo původně označovalo ducha zemřelého a jako takové bylo dovezeno otrokáři na Haiti s náboženstvím voodoo, odkud se přes podobu zonbi rozšířilo až po dnešní celosvětově známou zombii. Ano v češtině mluvíme o zombii jako o mrtvole, jejíž česky skloňovanou podobu začalo prosazovat české Dračí Doupě někdy po roce 1995. Zombie se nejspíše skloňuje podle vzoru růže. Sedím tu bez zombií, dávám to zombiím, odkazuji se na zombie, volám: zombie!, mluvím o zombiích, byl jsem obklopen zombiemi a v singuláru adekvátně. Podle dávných věr společných asi celému světu se mrtví navracejí a pochopitelně i činí příkoří dosud živým. V případě zombií jde bohužel o jev nejděsivější - není to navracení pouhé duchovní bytosti, ale rovnou celé mrtvoly s doprovodem všech smyslových počitků. Z Haiti se zombie rozšířily do USA a odtud už jako žádaná mytologická postava do celého světa.

Zombie etnologicky (voodoo)

Podle francouzského etnologa Michela Leirise, jak zombii definoval roku 1929, jsou zombiemi lidští jednotlivci u nichž byl uměle vyvolán stav zdánlivé smrti, pochováni do hrobu, za několik dní zase vyhrabáni a používáni šamanem jako tažná zvěř na polích, pracující za stravu. 1982 etnobotanik Wade Davis odhalil, že oním jedem, který za všechno může, je tetrodotoxin z ryby čtverzubec, který je ve voodoo směsi rozsypán kolem obydlí člověka, ten na něj šlápne a otráví se pouhým kontaktem s kůží. Následně zemře a je pochován a pouze šaman ví, že není skutečně mrtvý, a pokud ho do několika dní vyhrabe ze hrobu, může ho oživit a i desítky let používat jako otroka na plantážích. Po zombifikaci jedem je osoba prohlášena lékařem za mrtvou, protože nic nenaznačuje, že by smrt byla pouze zdánlivá.

Voodoo šamani zombie vytvářející se nazývají bokoři a jsou to svým jednáním kriminálníci. Pomocí dávek protijedu atropinu zombii přivede k životu v jakémsi duševně mdlém, ale jinak práce schopném stavu. Vytváření zombií stejně jako otrokářství je na Haiti trestné.

Zombie v popkultuře

Zombie jsou velmi žádanou postavou zlaté éry zombistických filmů počínající rokem 1958. Dnes se největšímu rozšíření těší v počítačových hrách, zejména pak v simulátorech přežití v postapokalyptickém prostředí (survival horror).

Zombie princip

V PC hrách a tedy v hierarchii nemrtvých bývá zombie vždy takovým tím posledním dělníkem, na kterého se všecko hází a který to vše vydrží. Zombie jako nejzákladnější nemrtví bývají proto početně nejsilnější. Je totiž snadnější stvořit zombii, než jakéhokoli mocnějšího nemrtvého. Zombismus je vlastně takovým nemrtvým proletářstvím. Nekouká doleva ani doprava a jenom jde za svěřeným úkolem, který musí být formulován jednoduchým příkazem a potom svůj úkol plní až do roztrhání těla (doslova).

Nemrtvé zombie

U zetlelých či zmutovaných zombií ve virtuálním a filmovém pojetí samozřejmě nejde o živého nebožtíka, nýbrž o nemrtvého. Rozhnilý nebožtík je sice mrtvý, ale nese některé známky života. Je tedy nemrtvým. Zombie je však někdy laickou veřejností lidově označována za živoucí mrtvolu, jakéžto tvrzení samo sebe vyvrací. V moderním pojetí je zombie pudově hnána touhou po živém mase, v americkém filmovém pojetí konkrétně po čerstvých mozcích. Mytologicky to také není úplně košer, protože u mrtvoly nedochází k látkové výměně, tedy jíst ani dýchat nepotřebuje, ale co s nimi holt naděláme?

Myslím, že zastávám názor většiny zombistických fanoušků, že udělat pravou filmovou zombii prostě stojí prachy, čas a umění, což v dnešní době točení filmů jak na běžícím pásu si filmaři nechtějí dovolit. Takže po roce 2000 nám nabízejí odfláknuté zombie v podobě chlapů s pomoučněným ksichtem a zombie, které dokonce sprintují za autem. To už nelze brát příliš vážně a důstojně hrůzná podstata zombie se úplně vytrácí.

Svatý grál filmové zombie položili Italové Andrea Bianchi a zejména Lucio Fulci, kteří vytvořili esteticky dokonalou zrůdnost v Itálii - v kolébce filmového násilí. A to je to, oč každému divákovi zombistických filmů ve skrytu duše jde.

Znevažující český pojem

Na závěr tu mám výtku všem Čechům, co užívají znevažující pojem zombík. Pokud také vy patříte mezi podobná hovada, vězte, že bych vás rovnou lifroval mezi hordu zombií, ať jim to tam vysvětlíte sami, hajzlové. Jednu dobu se tento pojem rozmohl zejména mezi recenzenty PC her. Tvor tak otřesný jako "živá" pochodující tlející mrtvola, která v daném žánru má za úkol sloužit jako hrůzu budící prvek, si rozhodně nezaslouží tak mazlivě hanlivé označení jako zombík, ještě ke všemu mužského rodu. Je to, jako byste říkali "ten mrtvola".

Zombie Diabla

Zdaleka nejklasičtějšími herními zombiemi vůbec jsou zombie z Diabla 1. Jejich hierarchie postupuje takto: Zombie, Ghoul, Rotting Carcass, Black Death. Unikátními zombiemi jsou Rotfeast the Hungry, Soulpus, Rotcarnage, Goretongue. Snad jedině Diablo 1 dokázalo ze zombií udělat snadné cíle na vycvičení nezkušeného hráče a přece zachovat důstojně mátožnou postavu zombie. Zombie byly pomalé a držely se v hloučku, takže se jim dalo dobře vyhýbat. Pravým nebezpečím pak byl Black Death, který každým zásahem permanentně snižoval hráčův maximum life o 1. V Diablu 2 poté máme tento sled zombií: Zombie, Hungry Dead, Ghoul, Plague Bearer, Drowned Carcass se dvěma unikáty Corpsefire a Dark Elder.

Na Diablo Wiki jsou zombie také pod názvem Citius animatus nebo Risen dead. V každém případě jsou však druhem nemrtvých. S těmito červy prolezlými, páchnivě se rozpadajícími chodci se setkáváme v katakombách a hrobkách, stejně jako v džunglích západu. Zombie zde údajně vznikají působením pekla na mrtvoly popravených za nejvíce odsouzeníhodné zločiny spáchané na nevinných. Působení pekla jim umožňuje dostat se do formy ještě jednou. Jsou hnány nenávistí ke všemu živému stejně jako prý touhou po mase živých, což je ale v rozporu s nemrtvými obecně, neboť u nich nedochází k látkové výměně, takže jíst ani dýchat nepotřebují. Zombie čerpají svoji dávku pohánějící síly přímo z pekla. Jejich zdánlivá nepohyblivost je činí neškodnými, avšak ve velkých skupinách mohou obklíčit nepřipraveného a poté zrychlují...

V Diablu 3 se vyskytují ve všech aktech a jejich výsev je způsoben vypuknutím zla na venkově. Celé vesnice byly vyhubeny a nesčetní poutníci byli bouráni jako na jatkách. Ani po smrti však tyto nevinné duše nenalezly klid. Jako tato příšerná stvoření Hungry corpses se nyní bezcílně belhají světem a jsou přitahovány k čemukoli živému.
Risen dead jsou reanimované ostatky neprávem zabitých za konce vlády krále Leorica. V číslech jsou jich legie. Dobu po opětovném zabití opět procitají. Jediná šance jak je zničit definitivně je rozmetat je ohnivými kouzly nebo rozsekat na části, jinak jednou zase povstanou. Tyto zombie mohou být často viděny jak v hloučcích hodují na mrtvolách.

Zombie v Elder Scrolls

Ve Skyrimu panuje k zombiím zvláštní vztah. Zombie jako takové se samy ve hře neexistují a vše co zombie připomíná je nazváno draugry. Draugr je nemrtvá tělesná bytost, v podstatě zombie starých seveřanů. I zombie ale nakonec ve Skyrimu existují a jde jakéhokoli mrtvého tvora (tedy i zvíře), kterého hráč na krátkou dobu přechodně reanimuje a slouží mu jako pomocník v boji po dobu několika minut.

V TES Online již zombie standardně existují a jsou to takové živěji vypadající bytosti všech rozumných humanoidních ras TES. Zlí jazykové by skoro řekli, že jde o na první pohled normálně živé bytosti chovající se podivně.

Poslední řádné zombie, nemrtvé na první pohled, byly v Oblivionu. Pohnilé a potrhané, s blátivě nazelenalým masem a děsivým výrazem i pohyby, tedy přesně jako zombie ze staré školy. Je vidno, že doba úhledných zombií Oblivion ještě nezasáhla nebo jí spíš výrobci chtěli čelit. Tu a tam jim chybí ruka nebo dokonce hlava a přesto se zombie souká dál. Především setkání s Dread Zombiemi, když ve svém tmavě zeleném hnilobném oparu zaznamenají hráče, začnou vydávat své krkavě chrochtavé zvuky a náhle začnou zrychlovat směrem ku hráči, může být překvapivě děsivé. Postupka jde takto: Zombie, Headless Zombie, Dread Zombie.

DCNemrtví

Kapitoly článku:

⟫ 1: Etymologie|  Zombie etnologicky (voodoo)|  Zombie v popkultuře|  Zombie princip|  Nemrtvé zombie|  Znevažující český pojem|  Zombie Diabla|  Zombie v Elder Scrolls|  

⇒ 2: Zombie od idSoftu|  Zombie v Heroes 5|  Zombie v Disciples|  TW Warhammer|  Zdroje a ilustrační obrazy|  

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Všichni jsme tak trochu divní a člověk by se měl bát těch normálních.
Sylvester Stallone