DCNemrtví

Wraith

Etymologie

První písemná zmínka o přízraku slovem Wraith v angličtině pochází dle angl. Wikipedie snad už z roku 1513 od středověkých skotů. Dovolil jsem si ji zestručnit na větu: "Přízraky se procházejí po místech mrtvých a vše živé poníženě prchá." Slovo má původ neznámý. V moderní době však slovo prosazoval a zpopularizoval J. R. R. Tolkien. Slovo je přirovnáváno k výrazům staré norštiny, staré skotštiny a islandštiny, kde ve všech něco jako Wraith znamená stráž. Podobnost se slovem wrath (zloba) možná naznačuje, že tenkrát mohlo jít o pomstychtivého ducha strážícího místo něčího úmrtí, ke kterému je nějak ukotven.

Význam je popisován synonymy ghost a spectre / specter, případně obrazem daného člověka, jak byl viděn těsně před smrtí.

Tolkien ve Společenství prstenu hovoří jasně: Kdysi živá osoba, která byla učiněna nemrtvou bez průchodu smrtí. Wraith je jediná podoba nemrtvého, která neprošla oživením. Animací (oživením) se rozumí dodání skoro živých vlastností nedávno zemřelému. Tolkienova definice však poměrně odporuje tomu, co by se dalo odhadovat z té nevyřčené definice staroskotské. Snad proto se Tolkien drží svého pojmu Ringwraiths, jež hrají v jeho dílech Pána Prstenu poměrně slavnou roli. "Jsou to Ringwraithové, ani mrtví ani živí."

Jméno Wraith je začasté dáváno drahým automobilům a malým vesmírným stíhačkám, vesměs vždy znamenající něco útlého a mrštného.

Urban dictionary hovoří dokonce o okamžiku Wraith. To je přesně onen okamžik, kdy zepředu spatříte domnělou sličnou blondýnu, kterou jste prve viděli zezadu. Ta se rázem vyjeví jako padesátiletá kuřačka a tento okamžik nepříjemného prozření je pro vás Wraith.

Wraithem se obecně myslí podoba něčeho stínového, tichého, chladného až kradmého.

Wraith dnes

Wraith podle pravidel D&D je zhruba středně mocným duchovním, tedy netělesným nemrtvým. V PC hrách bývá takřka výlučně zpodobňován jako poloprůhledná postava smrtky s kosou (Grim Reaper). Wraith jako většina nemrtvých je čisté zlo, v tomto případě ještě nehmotné, což mu poskytuje výhodu a znevýhodňuje proti němu řadové živé tvory. Člověk usmrcený wraithem se s určitou pravděpodobností sám stává wraithem. Tento další je následovníkem původního. Wraith má výbornou schopnost detekovat život přes překážky až do 30 metrů vzdálenosti. Jakmile život zaznamená, aktivuje se z netečného stavu a pluje prostorem vstříc nebohému živému. Jako netělesný nemrtvý útočí tak, že vysouší životní sílu obětí (drain life).
Wraithové zároveň odpuzují zvěř. Ani bojový pes se k wraithovi nepřiblíží blíže než na deset sáhů. Zvířata vnímají zlou přítomnost duchovního nemrtvého v případě wraitha více, než je tomu u ostatních běžné. Zřejmě z něj čiší blížící se smrt daleko silněji.

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Smrt není žádná katastrofa, je to jen poslední strofa.
Radkin Honzák