DCNemrtví

Vampire / Vampir / Upír

Jev popkulturní, bohužel

V moderní době se těší jev upírství značné až přehnané popularitě. Upíři jsou pevně ustanovenou postavou románů, filmů i počítačových her. Doslova každý se chce s upíry proslavit přispěním svojí troškou do mlýna a tato je většinou zcela smyšlená. Jev moderního upírství se tak stále nafukuje a je více fabulativně vymýšlen než historicky objevován. Vznikají nové druhy upírů, nové životní potřeby a postoje upírů, nové zvířecí podoby, nové rituály na jejich zahnání. Pomalu každý pop-dokumentarista dnes cestuje do Rumunska kvůli upírům a Draculovi, který by se za svého života velmi divil, kdyby se dozvěděl, že si ho lidé časem budou spojovat s vampirismem. Celé se to rozmohlo tím, že nějaký divadelní pisálek, který v životě nevytáhl paty z Británie, se proslavil svým za dva týdny (na dovolené) sepsaným románem a zasadil ho do Transylvánie, která už sama jako demonymum vlastně v Rumunsku neexistuje (Bukovina, Sedmihradsko, Transsilvania, Ardeal, Erdély). Detailnější informace se dočtete v mém obřím Rozboru fenoménu upírství. Jev upírství je bohužel tragickou ukázkou toho, jak v honbě za senzací se vcelku jednoduchý domnělý středoevropský historický nemrtvý středověku vyvine v popkulturními nánosy třistakrát přebalenou srágoru hollywoodu a z dobrodružných románů 19. a 20. století.

Upír jako mytologická postava

Upír čili vampýr je legendární bytostí středověké Evropy. Za trojúhelník původu upírů označuji oblast Německo-Rumunsko-Balkán. O upírech se věřilo, že se živí životní silou živých, čímž jim škodí a zasažení nešťastníci zpravidla postupně umírají a stávají se rovněž vampýry. Byla o tom natočena geniální česká komedie Svatba upírů. Jelikož šlo o projevy nemocí, nejčastěji uplavice a tuberkulózy, budoucí mrtvý ubýval živým před očima a každým dnem se z něho viditelně vytrácel život. To bylo připisováno bytostem, kteří jej v noci navštěvují a život z něj upíjejí. Tato víra byla dokonána, když se začaly exhumovat mrtvoly domnělých upírů ze hřbitova. Lidé totiž viděli v hrobě nafouknutou mrtvolu, které z koutků úst vytékala hnilobná tekutina a nesrovnali si to v hlavě správně s tím, jak rozdílně se rozkládá mrtvola na povrchu zemském a jak jinak v rakvi a pod zemí. Vykopané mrtvoly proto považovali za dobře živené, vždyť na první pohled přibyly na váze, měli povyrostlé vousy a nehty a z úst jim vytékala čerstvá krev! My tedy dnes víme, že jev upírství souvisel s laickou středověkou představou toho, jak se má tělo správně rozkládat a s laickým výkladem projevů nemocí, choroboplodných zárodků neznaje. Proto se později prováděly i protiupírské zásahy (antivampirické intervence) na mrtvolách, které měly řádění upírů zameziti. Mrtvoly se po dnech až týdnech po pohřbení propichovaly kůly, svazovaly se jim končetiny, trup byl zatěžován balvanem, mrtvole se uryla či ukroutila hlava a ústa byla vycpávána česnekem a kamením. Vše mělo za účel zabránit mrtvému vstávání z hrobu a zamezit škodění živým ve vesnici poblíž.

Tím se dostáváme k pojmu nemrtvý a k nemrtvému jako k revenantovi. Tím byl jakýkoli domnělý navrátilec z hrobu. "Život z něj odešel, ale půda si ho nevzala." Upír tak byl jediným opravdu zásadním revenantem hmotné podstaty (tělesným nemrtvým), za jehož protějšek z Haiti bychom dnes zpětným pohledem do historie mohli označit zombii. Tyto kaskády protiupírských opatření v novověku vedly až k honbám na upíry, kdy se masově znesvěcovaly hřbitovy po právě skončené čarodejnické hysterii. Upírská hysterie vrcholila až rokem 1830, kdy byla také ukončena výnosem Marie Terezie. Obzvláště zaujaté opět odkazuji na svůj olbřímý rozbor upírství. Upír středověku a novověku tedy nebyl ničím jiným než domnělou páchnivou tlející postavou v rubáši, která mohla nemocemi, fyzicky i prokletím škodit vesničanům.

Existuje také vampýr zoologický, což je vlastně jediný skutečný upír. Jde o dosud žijící druh krev sajícího netopýra Jižní Ameriky.

Etymologie a tvrdé y

Jak česká Wikipedia udává, slovo upír je s největší pravděpodobností slovanského původu. Ve všech slovanských jazycích se pro něj vyskytuje mnoho podobně znějících slov. Původ slova je ale nejasný. Může jít o cokoli z pragermánského a praslovanského jazykového prostoru a nemusí jít vůbec o náznak sání krve. V češtině se však jasně píše s tvrdým y – možná pod vlivem slova netopýr, na rozdíl od výrazu francouzského, německého a anglického a to i přesto, že upíři minulosti neměli s netopýrem cokoli společného, byli spojováni s vlky, krysami a hmyzem. Upírův netopýr je typickým hollywoodským kulturním nánosem.

Romantický nános upírství

Bohužel tady máme také upíra nového, o kterého se zasloužil svinský Bram Stoker svým románem Dracula (1897), ale i jiní spisovatelé Stokerovi dříve (Emily Gerard, John Polidori, Sheridan Le Fanu, ...). Vzniká nám literární typ pseudonemrtvé až živé postavy, která má stejné rysy a potřeby jako za života, nerozkládá se, není ohavná či dokonce je hezká, je aristokraticky ušlechtilá, vzdělaná, bohatá a mocná, dlí ve svém zámku a po nocích chodí škodit obyvatelům svého panství.

Historie

Nejvíce historických zápisů o řádění upírů a antivampirických intervencích v reakci na ně pochází z německého, francouzského a anglického jazykového prostoru 17.-19. století. Za nejlepší oblast upírů s dochovanými archeologickými vykopávkami koster upírů lze však označit právě Českou Republiku. Předpovídám, že Česká Republika jako pravlast upírského řádění ještě v celosvětové literatuře neřekla své poslední slovo. Chce to jenom napumpovat více západních upířích badatelů do Čelákovic, Uherského Hradiště, Českého Krumlova a jiných českých metropolí vampirismu.

Něco principiálně jako upír se poprvé objevuje od Grónska, eskymáků a Vikingů až po Rusko v 11. až 13. století. Naopak dnes stále živá je víra v upíry v Rumunsku, kde vesničané zcela oddáni této víře po nocích berou krumpáče, motyky a kůly a jdou vykonat spravedlnost na nedávno pohřbeném těle domnělého upíra. Rumunská policie tyto případy znesvěcování hrobů a mrtvol velmi často řeší. Pro obzvláště zaujaté se o praktikách upírobijců i o projevech rozkladu mrtvol rozepisuji ve své kompletní analýze upírství. Korunu vampirismu nasadil ještě v novověku dost častý jev falešné smrti a uspěchaných pochování. Často se stávalo, že byla mrtvola nesprávně ohodnocena za mrtvou a pohřbena zaživa. Pokud se procitnuvší mrtvole v šťastnějším případě podařilo dostat z hrobu, způsobila tím událost, o které se mluvilo po celém kraji. V Rumunsku se také vyskytuje duchovní upír Strigoj, který jako nehmotná nemrtvá kletba sedne na pozůstalé příbuzné a přitahuje nešťastné události do jejich životů. Od 17. století už lékařská věda uznávala léčbu chudokrevnosti, kdy pacienti chodili na jatka a pili tam krev zvířat. Některé nemoci krve skutečně způsobují nevysvětlitelnou touhu pít krev, protože tělo ví, že mu to pomůže a musí k tomu majitele svého mozku nějak donutit. Dále tu máme náměsíčnost a skutečně krvelačné šlechtice jako Vlada Draculu a Alžbětu Bátoryovou, jejichž krvelačnost se ale projevovala zabíjením a sadismem, nikoli sáním krve živých a upíry z nich udělala až moderní doba v touze po oprášení "starých senzací".

 

Tyto všechny jevy v historii postupně nabalovaly celou kulturu vampirismu až z toho nakonec vznikl dnešní podivný slepenec, ze kterého si každý vybere nebo přimyslí, co chce, a výsledky vnímání upírů jsou u různých lidí dost rozporuplné. Klasický upír by totiž neměl být vnímán jinak, než jako živoucí rozkládající se mršina, která po nocích získává moc a dotěrně napadá živé nebožáky.

Pokud můžete číst v němčině, pak zdaleka nejucelenější informace o upírech podává Wikipedia německá. Anglická je tentokráte bizarní směsicí různých informací, jež mele páté přes deváté, přičemž Wikipedia česká ji pouze překládá.

DCNemrtví

Kapitoly článku:

⟫ 1: Jev popkulturní, bohužel|  Upír jako mytologická postava|  Etymologie a tvrdé y|  Romantický nános upírství|  Historie|  

⇒ 2: Upíři dneška|  Vampires v Elder Scrolls - ponuří blouznivci lozící po nocích|  Upíři v HOMAM|  Vampires světa Witcher|  Upíři v TW Warhammer|  

⇒ 3: Upíři ve světě Disciples|  Zdroje|  

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Uvidět znamená uvěřit.
Sleepy Hollow