Python Minefield Breaching System

Britský odminovací systém

Pro účely rychlého odminování za sebou táhne britské ženijní vozidlo Trojan jeden vůz odminovacího zařízení Python. Jde o obdobu amerického a ruského odminování bleskovicí. Python spočívá na hadicích naplněných balíky výbušiny, které po dopadu vybuchnou, čímž utvoří vyčištěnou cestu 7 m širokou a 230 m dlouhou.

Vozík je poměrně lehký, veškerý jeho náklad tvoří nálože výbušiny. Takto je dotažen na okraj minového pole a je vystřelena 250 mm raketa táhnoucí za sebou hliníko-plastovou hadici 230 m dlouhou, ve které je celkem 1455 kg výbušiny. Ta je odpálena po dopadu na zem a výbuchem zničí 90% min po délce linky. Zbylých 10% odstrčí Trojan svým pluhem. Systém Python může být použit dvakrát v stejném místě pro miny zaryté hlouběji nebo pokud mají dvojčinnou roznětku.

Zdroj

https://web.archive.org/web/20100210173615/http://www.army.mod.uk/equipment/engineering/1498.aspx

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nedbalost je matkou neschopnosti.
z dokumentu o haváriích jaderných elektráren