Polyphem

Wire-guided surface-to-surface missile
Evropská řízená střela středního dosahu naváděná po drátě

Řízené střely Polyphem byly výsledkem spojeného úsilí evropských společností Aerospatiale Matra Missiles (z Francie), Daimler Chrysler Aerospace (z Německa) a Italmissile (z Itálie). Úsilí mělo za cíl vyvinout přesně naváděnou řízenou střelu pro námořní prostředí k postřelování vozidel na břehu nebo lodí.  Střely Polyphem  mohly být odpalovány z malých lodí nebo vrtulníků. 

Raketa Polyphem  má dosah 60 km a pro  vysoce přesné navádění využívá infračerveného obrazu   cíle. Raketa sice má infračervenou kameru ve své hlavici, ale obraz zní je přes vláknovou optiku zprostředkován odpaliteli a jeho operátor obraz analyzuje a může na dálku korigovat směr letu střely. Z dnešního pohledu se dá říci, že střela je naváděná aktivně infračervenou elektrooptikou, ale využívá lidského operátora k dořizování letu principem “man in the loop”. Systém využíval digitální metody zpracování obrazu a jako referenční jednotku používal GPS Navstar. Spolupracoval s digitálními velícími systémy typu C3I (command, control, communications and information).

Vlastní střela Polyphem  sestává z infračervených senzorů, z bojové hlavice,  z raketového motoru a turbodmychadlového motoru. Její  aktivní tepelný  zobrazovač je gyroskopicky stabilizován ve dvou osách, plochy senzoru jsou ze silicidu platiny, jimiž hlavice dokázala detekovat cíle na vzdálenost 8 km. Hlavice díky prvotřídnímu rozlišení svých senzorů zásobovala pozemní odpaliště proudem dat 200 Mbit za sekundu. Tento zastaralý způsob navádění  vláknovou optikou (SACLOS po drátě) byl zvolen schválně, protože v otevřeném námořním prostředí je mimořádně snadné elektromagneticky rušit jakoukoli komunikaci raket s odpalištěm včetně radaru. 

Po akceleraci vlivem raketového motoru se střela přibližovala k cíli pomocí tryskového motoru rychlostí 150 m/s. Směr byl upravován za pomocí výklopných křidélek. Bojová hlavice vážila 15 kg a měla tříštivotrhavou nálož. Raketa letěla ve výšce až 600 m nad zemí. Hmotnost rakety byla 130 kg, délka 2,7 m a dosah 60 km. 

Polyphem-S byly určeny pro německé námořnictvo k odpalování z lodí třídy K-130. Dále měl koncept posloužit variantě střel odpalovaných z ponorek a dokonce pro variantu torpéda. Systém s kontejnerem pro 6 raket může být instalován na kolové vozidlo, které je transportovatelné vzduchem pomocí letounů  C-160 a C-130.

Program byl úspěšně završen 2002 a ve stavu technologického demonstrátoru zrušen 2003. Ačkoli šlo o všestranně špičkovou technologii, myslím, že důvodem pochybností ze stran ministrů obrany bylo právě 60kilometrový optický spoj.

Zdroje

https://www.army-technology.com/projects/polyphem/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyphem_(missile)

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nová vědecká pravda nevítězí tak, že oponenty přesvědčí a ukáže jim světlo, ale spíše tak, že její oponenti postupně vymřou.
Max Planck