Nemrtví z definice

Za nemrtvé označujeme takové fantastické bytosti, které ztělesňují zemřelé, kteří se po smrti nadále zdržují mezi živými, je pronásledují nebo se k nim po smrti vracejí. Vyprávění o nemrtvých má původ v kulturněhistorických pověrách o mrtvých a v náboženských obřadech. Nejznámějšími zástupci jsou duchové, upíři, kostlivci a zombie.
V křesťanském kulturním okruhu, kde jsou jinak všechny posmrtné aktivity popírány, jsou zvěsti o nemrtvých přesvědčením, že mrtví přece nějak udržují vztah k živým.

Anglicky mluvící svět prosazuje, že víra v nemrtvé nám pomáhá překonat strach z vlastní smrtelnosti, což vypadá jako přehnaně moderní a vysloveně americký přístup k věci. Německá Wikipedie dodává, že tento důvod není nijak historicky podložen. Většinově prosazení nemrtví dneška (ve filmech a v PC hrách), mají nejspíše původ v německé a slovanské střední Evropě. Je proto správnější se domnívat, že původ je jako u vampirismu v přenášení nemocí a v symbolice nepochopených přírodních zákonitostí.

Duchovnější rovinou víry v nemrtvé jsou neklidné duše. Tyto z nějakého důvodu nenašly po smrti klid u boha a tak se navracejí. Důvodem neklidu zejména v německé středověké křesťanské Evropě může být pochybení nebo zanedbání v životě dosavadním. Mrtví zpětně hledají ve světě živých splnění nesplněných úkolů, přinášejí nám poselství, kají se nebo se mstí. Často bývá popudem k objevování se nemrtvých pouze rušení klidu mrtvých živými a to třeba i nevědomky. Z těchto příčin si nemrtví v pověrách většinou k živému člověku zachovávají útočné, nepřátelské až dotěrné chování, přičemž jejich nebezpečnost spočívá v nadpřirozených silách. Německá Wikipedie ještě rozlišuje strašící a nestrašící duchovní bytosti, což by v našich podmínkách, kde víra v nemrtvé byla opřena výhradně na upírech, bylo těžko představitelné. Čím více se geograficky vzdalují evropskému původu, tím více přecházejí z duchovních bytostí v tělesné a zákonně zlé. Příkladem může být zombie původně z afrického Beninu, která dovezena otrokáři na Haiti stojí za propuknutím světové kultury zombismu po roce 2000. Ani o upírovi z českého až rumunského prostoru nemůžeme hovořit jako o dobrákovi.

Doba moderní adaptace nemrtvých nahrává vysloveně zlému a naturalisticky nechutnému pojetí nemrtvých. Vzniká tak velká obec fiktivních postav z fantasy-masmédií, kde jsou jména původních nemrtvých vytržena z kontextu a jsou jim připisovány vlastnosti, které se v pověrách nezakládají. Vznikají tak nekromanti, tedy černokněžníci, jež nemrtvé vyvolávají. Jiné postavy zase nemrtvé odklánějí a zažehnávají. Z filmů a hlavně počítačových her známe nemrtvé vystupující v celých armádách - tzv. hordy nižších nemrtvých kostlivců, zombií a ghůlů. Od filologů jako Tolkien zase pocházejí vyšší nemrtví, jako lich, wraith, spectre, které nejsou v kontinentální evropské mytologii dostatečně zakořeněny. Od této doby jsou "nemrtví" jako pojem převzaty kulturálními vědami a tyto nadále osvětlují vztah mezi životem, smrtí a reálným světem.

Nemrtví v Diablu

"Nemrtví jsou mor tohoto světa, protože nikdo není dost zdatný aby se podíval na kořen jejich existence a zbavil nás jich jednou a provždy. Nikdy nejsme bezpečni před těmito nesvatými legiemi."

"Setkal jsem se s nemrtvými vícekrát, ale nikdy jsem si na to nezvykl. Nejdřív se cítíte připraveni, ale něco divného vám sedí v žaludku a způsobuje ten nestvůrný pocit. Dlaně vám zvlhnou potem a meč se nedá správně uchopit. Když stojíte něčemu podobnému tváří v tvář, zvažujete vlastní příčetnost a ten zápach je nepředstavitelný."
- pověsti dobrodruhů z Diabla

Nemrtví jsou roztroušeni ve světě Diabla skoro všude, jsou také jednou ze tří hlavních skupin nestvůr. Jejich přítomnost je výsledkem působení pekla na svět smrtelníků. Nemrtví se počítají mezi následovníky Mefista a jejich jedinou starostí je zahladit vše živé. Pohání je zášť k živému, která popírá chápání.

Nemrtví v TES

Nemrtví jsou vděčnými nestvůrami také ve Hrách Elder Scrolls. Co by bez nich byl Morrowind, Oblivion i Skyrim? Nemrtví ve všech hrách tedy i v TES sdílejí řadu pasivních schopností, které logicky vyplynou z jejich mrtvé podstaty. Je to zejména odolnost vůči chladu, jedu, paralýze, strachu a mysl ovládajícím kouzlům. Zároveň mají schopnost neomezeně chodit pod vodou.

Ve hrách TES se vyskytuje řada typů nemrtvých, které popisuji u jednotlivých druhů zvlášť. Mezi zvláštnosti světa TES patří skupina Corprus v Morrowindu. Oblivion a Morrowind shodně rozlišuje tři skupiny nemrtvých: Bones (kostlivé), Ethereal (jinde incorporeal, non-corporeal, netělesné) a Zombies (omasené mrtvoly). Ve Skyrimu jsou místo zombií Draugrové a jinak Skeletons, Vampires, Dragon Priests.

V TES Fandom Wiki se dočteme obecný popis pasující snad všem jiným hrám: Nemrtví jsou zemřelí tvorové, kteří byli reanimováni mocnou magií nekromanta, ať už hráčem nebo NPC. Nemrtví se typicky nalézají ve společnosti živých nekromantů nebo stráží podzemní krypty a jiné kobky.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ideál je vynikající jako ukazatel směru, ale zcela nesmyslný jako cíl. Tím zkončily všechny utopie historie.
C.G. Jung