MRAP

MRAP
Mine-Resistant Ambush Protected
Minám odolné, chráněné proti nástrahám

Mine-Resistant Ambush Protected je poměrně nový vojenský termín s původem v americké armádě. Ambush je lepší zde překládat jako léčka, nástraha, spíše než jako přepadení, i když právě proti vojenskému přepadení po výbuchu pouliční bomby má vozidlo za úkol posádku chránit.

Podstata definice spočívá v ochraně proti minám, improvizovaným nástražným zařízením (improvised explosive device (IED), roadside bomb - pročež zavádím český termín pouliční bomba).

Oficiální program vývoje MRAP vozidel jako lehkých transportérů pěchoty započal 2007 jako odpověď na úskalí nástražných bomb v Iráku. Standard se uchytil i v jiných armádách světa a do 2012 bylo vyrobeno přes 12000 vozidel klasifikovaných jako MRAP.

Myšlenka minám odolného vozidla však pochází z Afriky z 70. let a z rhodéského konfliktu. Ta staví takřka výlučně na samonosné karoserii a zesílené pancéřové podlaze tvaru V, která rozvádí energii výbuchu zespodu do stran směrem od posádky. MRAP vozidla většinou váží 12-18 tun a hmotnostně se tak řadí mezi lehké a těžké transportéry pěchoty.

Standard MRAP je klasifikován do tří kategorií:
Category I (MRAP-MRUV) - Mine-Resistant Utility Vehicle - nejmenší a nejlehčí vozidla pro operace v silně zastavěném prostředí.
Category II (MRAP-JERRV) - Joint Explosive Ordnance Disposal (EOD) Rapid Response Vehicle (JERRV) - vozidla pro vedení a ochranu konvojů, ambulanci, servis a odstraňování bomb.
Category III - specializovaná na odstraňování bomb, vezoucí větší množství personálu.

Dnes existuje již velké množství MRAP vozidel různých výrobců světa a zkratkou MRAP se myslí spíše standard než konkrétní vozidlo Cougar, které bylo první.

Nevýhody MRAP vozidel jsou nabíledni: Vysoké náklady na provoz, transport i údržbu. Díky vysoké podlaze mají vysoko i těžiště a jsou proto náchylná k bočnímu kutálení. Dále je matoucí vzhled na první pohled "obrněných" vozidel. Vozidla ve skutečnosti nepředstavují téměř žádnou ochranu proti projektilům s tvarovanou náloží (EFP), které jsou součástí protitankových zbraní.

Přes to všechno mají MRAP vozidla svůj nezpochybnitelný význam v konfliktech nižší intenzity a při asymetrické válce právě pro svoji schopnost rychlého transportu a zároveň ochrany vojáků proti nástražným bombám a sebevražedným útočníkům. Po ukončení těchto konfliktů jsou zpravidla jejich stavy v armádách redukovány a nacházejí využití v civilu u policie, při hašení požárů a podobně.

Zdroj

. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/MRAP#Vehicle_categories>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Zatímco v hrozivém světě živých vedou všechny cesty na hřbitov, v hrozivém světě nemrtvých vedou všechny cesty ze hřbitova.
DigCest