M829 APFSDS (DU)

Armour-piercing fin-stabilized discarding sabot
Americký protipancéřový kinetický projektil s oddělitelným vodícím pouzdrem stabilizovaný křidélky (z ochuzeného uranu)

M829 APFSDS je onen slavný stříbrný šíp proslulý válkou v Iráku, který tak úspěšně ničil irácké tanky. APFSDS znamená protipancéřový projektil s oddělitelným vodícím pouzdrem stabilizovaný křidélky (Armour-piercing fin-stabilized discarding sabot). Samotná kovová tyč (penetrator rod) je podkaliberní střela má tedy nižší průměr než je ráže děla. Proto je  průbojná šipka obalena vodícím pouzdrem  těsným jako píst, aby střele mohla být udělena obrovská úsťová rychlost. Vodící pouzdro ihned po opuštění hlavně se rozpadá na kusy a odpadne, na cíl dále letí pouze kovový šíp. V současnosti jsou APFSDS nejúčinnější protitankovou  zbraní, létají vysokými rychlostmi kolem 1800 m/s a vyžadují, aby tankové dělo mělo hladký vývrt. Cíl ničí pouze kinetickou energií, nenesou žádnou výbušnou nálož.

Ochuzený uran (tedy nikoli obohacený) je použit nikoli z důvodu radioaktivity, ale proto, že je to kov s nejvyšší hustotou. Při zásahu cizího tanku se oba dva kovy v mžiku roztaví a ten s vyšší hustotou se  protaví kovem s nižší hustotou (např. ocelí). Ke všemu navíc uran ještě  velmi rychle hoří,  takže rychlá expanze plynu uvnitř zasaženého tanku způsobí, že z tanků odskakují věže, jako když praskají plechovky se zavařeninou. Protipancéřový účinek je dosud nejsilnější známý na světě, ale je tu obrovská nevýhoda, že ochuzený uran je stále přece jenom trochu radioaktivní. Tanková bojiště v Iráku tak budou navždy mírně radioaktivně zamořena nebo budou vyžadovat další úpravu k tomu,  aby se  poušť dala případně využít.

Proto jsou současné konvenční projektily APFSDS tvořené už ne z uranu ale z wolframu, který je také velmi hustým kovem, nemá tak ničivé účinky na tank, zato je dražší, ale hlavně není radioaktivní. 

Zdroje 

https://en.wikipedia.org/wiki/M829

https://en.wikipedia.org/wiki/Armour-piercing_fin-stabilized_discarding_sabot

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Odvaha je matkou pokroku.
z dokumentu o haváriích jaderných elektráren