DCNemrtví

Lich / Lich (Leichnam) / Liche / Lich

Etymologie

V značné kupě PC her se vyskytují lichové, jako další zástupci říše nemrtvých. V hierarchii nemrtvých podle síly stojí vždy na místech blízko vrcholu. Na anglické Wikipedii se dočteme, že Lich je výsledkem transformace velmi nadaného mága nebo dokonce po věčném životě toužícího krále, který provedl zvláštní nekromantský rituál, jímž uložil svoji duši do předmětu "phylactery" (německy Phylacter), což je v angličtině amulet, v judaismu historicky drobná schránka na ukládání náboženských svitků. Tím dosáhl nesmrtelnosti, avšak jeho tělesná schrána se stala nemrtvým lichem. Tím je vysvětleno, proč je vždy lich v PC hrách ověšen různými šperky, proč mívá často na hlavě královskou korunu a proč se velmi často jedná o Lich Kinga. Není to tedy král lichů, jak bychom se překladem mohli domnívat, ale spíš lich z krále, či oživlá mrtvola krále, chcete-li.

Lich svojí tělesnou podstatou bývá jednoznačně líčen jako mrtvolný, vyzáblý, vyschlý až kostlivý nemrtvý rozhodně hmotné tělesné podstaty. Významem by to byl protějšek nehmotné beztělé Spektře či Wraithovi. Lichové vždy třímají moc nad skupinou nižších nemrtvých, které užívají jako sluhy a vojáky. Právě na rozdíl od nižších nemrtvých, kteří jsou považováni za nemyslící či šílené, lichové vždy oplývají prudkým intelektem a to často vyšším, než původní živý majitel tělesné schránky. Lichové jsou mírně zmiňováni v literatuře, např. "Empire of the Necromancers" (1936) a později se vyskytují v bestiáři společenské hry Dungeons & Dragons (1976), což byl předobraz pozdějších her počítačových, kde už lichové vděčně vystupují jako zástupci vyšších nemrtvých dodnes. Tam jsou téměř vždy ztvárněni jako silní nemrtví mágové čistě magického útoku beze zbraní, honosně postrojení a vyšperkovaní. Z poslední doby (kolem 2018) je nejlepším příkladem licha Dragon Priest z PC hry TES 5 Skyrim. Ačkoli nenese jméno lich, je krásným a důstojným ztvárněním všeho výše popsaného a věnovat se mu zvlášť budu níže.

Česká Wikipedie dodává, že v západoevropských jazycích jde o jasný archaismus prostě pro mrtvolu, k čemuž se musím přiklonit i já, protože vezmete-li si podobnost s německým slovem Leiche, tak to do dneška v němčině znamená mrtvola. Bohužel také dodává, že inspirací pro Licha byl Kostěj Nesmrtelný z ruských bájí, o čemž u německy a francouzsky znějícího slova silně pochybuji. To je sprostá prokremelská propaganda.

Anglicky psaná Wikipedia je rozvedena daleko více u termínu Lich Gate, staroanglicky Lych Gate, což bývá zdobná zastřešená brána britských církevních hřbitovů, ale je používána také u hřbitovů švédských. Tudy se na svatou půdu nosily mrtvoly za účelem pozdějšího pohřbu. Zde se jasněji uvádí, že dávné slovo psáno jako Lych přešlo do moderní angličtiny z anglosaštiny a je zde potvrzena nejen příbuznost se současnou německou die Leiche, ale také holandskou lijk, západofrískou lyk a švédskou lik, ve všech případech synonymy pro mrtvolu. Uvádí se zde také, že v předkřesťanských dobách byla média komunikující s duchy zemřelých označována jako "Leiche Zunge" či "Lich Tongue" tedy do češtiny volně přeloženo jako "mrtvolí jazyk". Byli to lidé schopni upokojit hněv dopálených duchů, schopni uchlácholit je, aby se vrátili do svých původních příbytků na hřbitově, a tím dokázali zamezit jejich dalšímu řádění.

Našel jsem i zdroj List of liches, tedy velmi vyčerpávající seznam výskytu pojmu lich v médiích, od literatury až po počítačové hry, které si licha jako zásadní nemrtvou postavu oblíbily opravdu mohutně.

Ony známé vyschlé mrtvoly snad ze všech dobrodružných filmů, které jako pasívní panáci padají na hrdiny v jeskyních a vypadají jako vysušená zapavučinovaná kostra potažená zbytky masa a kůží, tato podoba by se dala označit za licha aniž by o tom mrtvoly samy nebo jejich filmaři věděli.

Urban Dictionary považuje za licha každého mága mocné síly, který se mohl do stavu licha uvést. Potom jde o nemrtvého kosterní podstaty, jehož magické síly mohou být jakékoli, ale vždy zlovolné. V další definici uvádí také, že slovo psáno jako lych nebo lyke pochází ze středověké angličtiny a znamená prostě mrtvé tělo.

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pesimismus je nedostatek informace a optimismus taky.
Fr. Koukolík