LCAC

Landing Craft Air Cushion
U.S. výsadkové vznášedlo

Vyloďování se nikdy neobejde bez namočení, velké a těžké jednotky se z masívních plavidel vynášejí na pevninu v malých člunech. Zklamání pro útočníky, radost pro obránce. Obránci je vždy dána velká šance střílet na jednotky znemožněné cestou ke břehu.

V nejmodernějším případě jsou vyvíjena rychlá obojživelná vyloďovací vozidla s výkonem motoru v plavání mnohokráte převyšujícím ten jízdní, jsouce schopna 8 km ke břehu jet i rychlostí kolem 40 km/h! Ty ale donedávna nebyly.

Nejdokonalejším řešením minulosti proto bylo vyloďovací vznášedlo LCAC. Jeho vývoj začal v USA už v 50. letech. Jeho výhodou je, že se vznáší stejně jak nad vodou tak nad souší a z moře přejede na pevninu úplně plynule. Je nesrovnatelně rychlejší než jakékoli čluny a má obrovskou kapacitu nákladu. Je schopno provést vylodění na 78% pobřeží světa.

Uveze maximálně náklad těžký 75 tun, vylodí tedy i tanky. Jeho kapacita konkrétně činí 180 vyzbrojených vojáků nebo jeden tank Abrams. Prakticky jediným jeho omezením je, že musí operovat z vyloďovacích plavidel jako USS Wasp, Tarawa, Anchorage...

LCAC samo je obsluhováno posádkou pěti členů. Jeho vztlak je vytvořen neustále pracujícími plynovými turbínami a tento vztlak vysoce natlakovaného vzduchu je držen pod vznášedlem uvnitř obvodu z tuhých gumových manžet tak, že vznášedlo neustále pluje nad povrchem. Tyto čtyři plynové turbíny mají dohromady výkon 16000 koňů.

Dopředu je vznášedlo sunuto dvěma tlačnými vrtulemi. Plně naložené dokáže udržovat rychlost kolem 70 km/h. Maximální vzdálenost vyloďování je 93 km(!). 2001 všechna LCAC prodělala modernizaci vstříc ještě výkonnějším motorům, které také snížily spotřebu.

Pro vlastní obranu je LCAC vyzbrojeno dvěma 12,7 mm kulomety a 40 mm granátometem. Vznášedlo se naviguje pomocí GPS navigačního systému.

Celkem bylo postaveno 91 LCAC, většinu používá U.S. námořnictvo a některá Japonsko. Největší vyloďovací událost s nimi byla operace Pouštní bouře.

Ačkoli stejná mají Rusové i Číňané, jejich schopnosti udržet je v trvalém nasazení jsou nízké pro přílišnou nákladnost na provoz těchto zařízení.

Specifikace

Hmotnost 182 tun (naložené); délka 14,3 m; max. vyloďovací rychlost kolem 70 km/h; max. vzdálenost vyloďování 93 km;

Zdroje

LCAC Landing Craft Air Cushion - The Coastal Amphibious Whirlwind. Dung Tran Blog. 2020. Youtube video.
<https://www.youtube.com/watch?v=daMdIXg_3ew&list=PLIOM-aFchfZFbbObzAot6lEWTxbxLF0uy&index=8>

https://en.wikipedia.org/wiki/Landing_Craft_Air_Cushion

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Uplatňování vynálezů je zápas s hloupostí, závistí, skrývanou zlobou a bojem se setrvačností.
Rudolf Diesel