DCNemrtví

Ghoul / Ghul / Al-ghuul / Algol / Ghůl

Etymologie

Všechny zdroje se shodují, že slovo Ghůl pochází z arabštiny. Dle německé Wikipedie je to bytost z lidových pověr persko-arabského kulturního okruhu. Jde jednoznačně o démona, tedy původně nikoli nemrtvého, který se pohybuje zpravidla po čtyřech kolem hřbitovů a vzdálených neobydlených míst, vyznačuje se požíráním mrtvol (nekrofagií). V původní mytologii zřejmě vycházel z hyeny, čemuž by naznačoval jeho způsob života lozením po pouštích, dávných bojištích a hřbitovech hostíc se na mrtvolách. Také jeho zvířeckost, nejasnost podoby, kterou snad mohl různě obměňovat, v každém případě však byl člověku nepřátelský, zvířecky divoký a neurvalý. Německá Wikipedie uvádí zdroj v podobě pohádek Tisíce a jedné noci, kde ghůlové hrají svoji roli. V klasické evropské mytologii ghůl nemá svého protějšku.

Teprve s uvedením pohádek Tisíce a jedné noci do Evropy se ghůl stává pojmem. Později až v 20. století se ho začínají chytat západní spisovatelé gotických románů jako americký H. P. Lovecraft, jehož fiktivní ghůlové s psími rysy potulující se ve smečkách po opuštěných hřbitovech ustanovili jednotnou podobu ghůla i jeho místo na mytologické hrůzostrašné scéně. Další hrůzné příběhy v sešitových románech jako Professor Zamorra potvrdily podobu ghůlů i jejich strašidelný potenciál. Následovaly další knížky z nichž jmenovitě snad jen díla Dennise L. McKiernana a Terryho Pratchetta dodefinovaly zvířecí dravou podobu s prázdnými očními důlky. Následuje nejmodernější éra konce 20. století, která už neví, co by ghůlům přisoudila a více původní motiv vymýšlí než dotváří.

Anglicky psaná Wikipedie doplňuje, že až teprve moderní doba 20. stol. jednoznačně definovala ghůla za nemrtvého nehumanoida a udělala z něj příšeru děsivých románů a zejména počítačových her, kde prostě po nemrtvém, psu podobném stvoření byla velká poptávka a proto se i při množství titulů ghůl nikdy neodchyluje od této podoby.

V arabských textech se vzácně vyskytuje i ženská podoba zvaná Ghula, lákající dlouhou poutí zničené nešťastníky do svého přístřešku, kde se pak změní v hladové monstrum a na náhodném hostovi se pohostí sama.

Až po literárním a fantasy herním přijetí se v angličtině pojem Ghoul přenesl i na člověka vyhledávajícího či páchajícího morbidnosti. Za ghůly byli označováni např. zloději mrtvol. Také řada filmů o kanibalských vrazích nese v anglickém názvu ghoul.

Český extrabuřt: Ghúl s ú

Wikipedie česká jednoznačně píše ve slově ghůl dlouhé ú s čárkou, že prý je to cizí slovo z arabštiny a že se to tam jako teda může, podobně jako třeba u slova iglú. Původní podoba doslovně přepsána z arabštiny je prý al-ghūl, která se ale třeba do angličtiny přenesla nejdříve jako Algol, poté Ghoul. Spisovnému češtinářskému cítění slovo s ú s čárkou vysloveně vadí, proto bych se přikláněl k psaní podle citu a pravidel pro standardní česká slova: Ghůl. Ono v té Arabštině, kdo ví, jak se to vlastně skutečně píše a tak bych Čechům radil nevnášet do takovýchto názvů zbytečné extrabuřty, máme jich tu už tak dost, naopak je odbourávat podobně jako to udělali Poláci s i a y. Navíc slovu mytologickému a tedy neexistující podstaty, držící svůj základ v íránsko-arabském folklóru, bychom tím prokazovali zbytečnou laskavost, zejména pokud jde o nestvůru živící se toliko mrtvolami. Je to něco podobného, jako se v médiích souzené paní Nagyové prokazovala zbytečná pocta výslovností Naďová. Přitom každý mladý, neznalý naší maďarské spoluhistorie se podíval na novinový článek, kde stálo Nagyová, a přitom šlo o češku mluvící jednoznačně česky. Vnášel se další zmatek už do tak dost přeumělkované češtiny. Kdo je povinen vědět, že nagy se v maďarštině vyslovuje jako naď? Proto radím Čechům soustředit se na důležitější věci a nevynakládat síly na držení jazykové kontinuity s perským folklórním mrchožroutem.

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ačkoli budoucnost se zdá daleko, začíná právě dnes.
Civilization 6