1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

Counter-insurgency (COIN)

Potlačování rebelií, protipovstalectví

Dle americké příručky jde o společné snahy vojenského a civilního sektoru na potlačení vzbouřenců a zaměření se na jejich příčiny jejich rebélie. Insurgency - vzbouřenectví jsou činy proti ustanovené autoritě, přičemž povstalci nejsou vnímáni jako válčící strana. Povstalci se vyznačují organizováním rozvratů a užíváním násilí k uchvácení politické moci nad regionem. Oficiální ozbrojené složky naproti tomu vytvářejí prostor pro politické a ekonomické aktivity a usnadňují jejich uskutečňování v takto rozbouřeném prostředí. Protipovstalecké kampaně dočasně posilují legitimitu politicky zvolené vlády a po odeznění bouří jsou jejich kapacity zpravidla rozpouštěny.

Ve vojenském smyslu není cílem protipovstaleckých složek zabít a zajmout co nejvíce povstalců, ale zlepšit životní podmínky lidem v postižené oblasti tak, aby mohla být postupně jejich podpora povstalců eliminována.

Protipovstalectví bývá často vedeno konvenčními vojenskými taktikami s významem posunutým k demoralizaci, propagandě, psy-ops a atentátům. Zpravidla je rozmazané vnímání svého počínání oběma bojujícími stranami a po každém zásadnějším takovémto konfliktu se řada definic doupravuje a přejmenovává. Nejspíše proto, že správné pochopení se týká mnoha mlhavých faktorů jako politiky, revolucí, celospolečenských problémů a sociálního klimatu. Protipovstalectví slouží k zalepování děr v společnosti, neboť když jsou příliš široké, vzniká z nich oceán nespokojenosti, což je podhoubím vzbouřenectví.

Bojovníci se musí znát a individuálně se umět rozlišovat, aby nepředstavovali hrozbu pro nevinné. Použití vojenské síly musí být mimořádně ostražité, protože rebelové se často maskují jako civilisté.

Teorie protipovstalectví byla rozvíjena řadou myslitelů už od poloviny 17. století. "Draining swamps" neboli vysoušení močálů, jak o něm mluvil Obama, spočívá v přemisťování populace, v které rebelové žijí. Vznikají tak často koncentrační tábory v dobrém slova smyslu, jako nové vesnice se základním zaopatřením.

Zásadně zde záleží na civilním mínění a pro každý podobný konflikt zpravidla vzniká specifická vojenská doktrína, šitá na míru konkrétnímu konfliktu. Jejich obsáhlý výčet nejlépe poznáte na anglické Wikipedii.

Zdroj

Counter-insurgency. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-insurgency>

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Technologie a obecné pojmy

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Objev spočívá ve vidění toho, co každý viděl, a uvažování tak, jak to dosud nikoho nenapadlo."
- X3 Reunion