Blast mitigation mats

Podložky pro tlumení nárazů

Speciálně Britská armáda si začala všímat vyšších nákladů na rehabilitaci svých vojáků v Afgánistánu mezi lety 2001 až 2014. Pancíř vozidel vojáky sice ochránil na životě před drobnými výbuchy, ale ty stejně dlouhodobě poškozovaly jejich kosti a klouby a snižovaly i do budoucna jejich kvalitu života.

Podložky na tlumení nárazů se po 2014 začaly dávat pod celou podlahu prostoru pro posádku do nových lehkých kolových transportérů britské armády a zřejmě budou zavedeny globálně. 

Asi tušíme, že výbuch pod vozidlem metá tříšť rozpáleného kovu a horkých plynů do vozidla rychlostí kolem 3,200 km/h. Pokud je však pancíř před výbuchem ochrání, stejně dojde k poškození dolních končetin pro jednou sotva patrnému. Dříve docházelo vlivem nárazu zespod i k poškození páteře, čemuž se dost dobře zamezilo zavěšováním sedadel ze střechy vozidla. Nohy jsou však stále opřeny o zem a právě zde přicházejí na scénu tlumící podložky do podlah vozů.

Royal British Legion Centre for Blast Injury Studies k tomu vyvinul svůj anti-vehicle underbelly blast injuries simulator (AnUBIS) aby na něm modeloval výbuchy pod vozidlem a na CT scanneru studoval jejich dopady na inkriminovanou oblast paty a kolene.

Bylo vyvinuto blast matting, jehož vrstva se vkládala jako součást do podlahy vozidel. Gumová, pěnová a členitá vrstva samozřejmě neabsorbuje energii nárazu celou, ale zmírňuje ranivý účinek vlastní podlahy vozidla při výbuších pod vozidlem.

Stále je experimentováno s prostorovým rozložením jejich tvarů, pročež se vzorky připravují 3D tiskem a hledá se tvar nejúčinněji tlumící nárazy. Američané spolu s Nike vyvinuli materiál Skydex.

Zdroje

https://www.ingenia.org.uk/Ingenia/Articles/f28e0faa-f3e3-459a-95ce-091661b2ce63

https://asmedigitalcollection.asme.org/IMECE/proceedings-abstract/IMECE2019/83501/V013T13A002/1073554

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2011/11/1/2011november-military-turns-to-blastmitigating-floor-mat

https://patents.google.com/patent/US20150268008A1/en

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nová vědecká pravda nevítězí tak, že oponenty přesvědčí a ukáže jim světlo, ale spíše tak, že její oponenti postupně vymřou.
Max Planck