DCNemrtví

Banshee

Etymologie

Slovo Banshee do dnešní angličtiny přešlo ze staroirštiny a nemá žádného jiného významu než temné zlé víly zvěstující smrt. V irské mytologii jde o ducha ženského pohlaví, který na sebe může brát podobu jak stařeny, tak častěji mladé dívky. Tato dívka je však na první pohled nemrtvá, spíše bychom řekli mrtvolného vzhledu. Ne, že by přímo tlela, vypadá údajně spíše jako čerstvě utopená. Existuje asi tolik názorů, jak banshee přesně vypadá, kolik bylo zřejmě v minulosti pozorovatelů. Půjde tedy o samostatný druh netělesného nemrtvého, jehož jednotliví zástupci se každý v podobě mírně liší. Popisy se shodnou akorát na jediném, že postava je zahalena pláštěm. Jedni dále udávají, že oči jí planou rudě, jiní, že zeleně, a třetí říkají, že oči neplanou vůbec a jsou zelenožluté. Velmi se liší také popisy barvy vlasů a účesu. Shodují se kupodivu na tom, že pleť dívky je neupřesněně odpudivá. Pokud má zrovna podobu stařeny, pak je to samo sebou.

Anglická autorka kuchařek, Ann Lady Fanshawe ve svých pamětech píše: Někdy banshee připomíná doslova sličnou mladou pannu, jež zemřela nečekaně brzo. Její duch je neviditelnými silami obdařen zvláštním posláním. Svým zjevováním má za úkol upomínat na blížící se zkázu v rodině svého příbuzenstva. Tady se pozastavme. Zmínka o příbuzenstvu by naznačovala, že každá rodina v středověkém Irsku měla svoji banshee nebo že při tehdejším počtu lidí byl spíše každý bezprostředně příbuzný s každým. Bývá spatřována u řek a potoků, skrčena mezi stromy, jak běduje či hořce pláče. Nářek tohoto ducha je prý truchlivý nadevše. Ani na výšce postavy se pozorovatelé neshodnou. Jedni tvrdí, že jde vlastně o malé dítě, jiní, že nízká postava je dána shrbeností stařeny, další naopak popisují postavu vysokou a štíhlou. Po vzoru Divadla Járy Cimrmana bych tedy řekl toto: Irští badatelé se domnívají, že má výšku desetiletého chlapce, Skotové naopak tvrdí, že Banshee má výšku chlapce jedenáctiletého. Takže asi tak. Banshee je dále charakteristická svým nepřirozeným hlasovým projevem - pronikavým táhlým nářkem až kvílením. Její projev se dá chápat pozitivně. Když se údajně někdo dostává do stavu, ze kterého nejspíše nevyvázne živý, uslyší nářek Banshee. A jelikož s tím už staří Irové počítají, dá se to chápat jako první varování před smrtí spíše než její přivolávání. Čas od času se prý také stává, že se objeví více Banshee najednou. To má oznamovat blížící se smrt někoho významného v kraji.

Banshee je známa také v Normandii a Skotsku. Ve Skotsku prý dokonce pere u potoka krví zbrocené šaty toho, kdo se chystá zemřít.

V moderní kultuře se Banshee dostává neobvyklé popularity. Její postava je ve filmech, v seriálech, komiksech i počítačových hrách, tedy ve všem.

Nás ovšem nejvíce zajímá její role coby zástupkyně říše nemrtvých z počítačových her:

Dle pravidel světa D&D je Banshee nádhernou duchovou postavou elfské ženy, která pluje vzduchem, vlasy jí krásně vlají, avšak tvář je sevřena šílenstvím. Banshee je rozčíleným duchem a její šílenství je způsobeno buď tím, že zaživa zradila své milované nebo jimi byla zrazena sama. Pokud to nějak vedlo až k její smrti, pak za soumraku příštího dne z mrtvé elfské ženy povstane Banshee. Jako duchovní nemrtvý Banshee tedy vzniká mimovolně vlivem událostí, nikoli zásahem nekromanta. Díky získané nenávisti k živým útočí stejně prudce na špatné jako na nevinné.

Banshee je tedy druhem netělesného nemrtvého zhruba střední síly. Kromě všech standardních vlastností nemrtvých je její výhodou mrštnost, hbité reflexy a poletování nad bojištěm. Kromě energetického útoku zápornou energií (incorporeal touch) má schopnost děsit svým křikem. Banshee má tu zvláštnost, že živé bytosti detekuje jinak, než ostatní nemrtví. Ani tepelným viděním ani nedetekuje životní energii, ale asi na 30 metrů vnímá tlukot srdce živých. Její nářek vyvolává strach (terror attack), jde tedy o útok cílený na mysl oběti. Zároveň jde ale o zvukový útok, který přímo působí damage. Snad proto, že Banshee není přímo zákonně zlá, její nemrtvý dotyk pouze poškozuje vše živé, ale neléčí nemrtvé. U Banshee je zmiňována její inteligence a její schopnost plnit dlouhodobý úkol v šíření paniky na bojišti. Banshee se vyhýbá silnému slunečnímu svitu, který jediný může její protivení se světu živých na čas zažehnat. Takové počasí však v pošmourné Británii často nenastává a tak se Banshee může celkem klidně prohánět pastvinami kolem potoků i za dne. Banshee, jelikož pramení z mrtvé elfské dívky, se původně vyskytovaly pouze na místech kde žili elfové. Ovšem po smrti ve svém nemrtvém řádění, jen bůh ví, kam všude se nyní dostaly.

DCNemrtví
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Mít největší kladivo neznamená trefit každý hřebík.
Obama