Djatlovův incident: Hrůza na Sibiři to jistě byla, ale víc bych to nepřeháněl

Zásah neznámé přírodní síly byla oficiální příčina smrti ve vyšetřovací zprávě sovětské KGB roku 1959. Tato zpráva ve své tendenčně upravené a značně cenzurované podobě je však jediným zdrojem informací a to ještě 55 let po tragédii. Ostatní pozdější zdroje třetích stran jsou pouze dohady. Tyto okolnosti jsou vodou na mlýn záhadomilců.

Djatlovova výprava  - Co se ale vlastně stalo

Jednoduše tréninková výprava devíti sportovců na vrchol Otorten se nevrátila. Pravděpodobně náhoda tomu chtěla, že zde v minulosti v přírodě zemřelo více lidí, z nichž doposud nejslavnější je případ Djatlovovy výpravy v únoru roku 1959. Osnova závěrečné zprávy pátrací výpravy vyslané na místo 14 dní po události je prostá: Skupina zkušených horalů, podle nalezeného deníku rozbila na noc tábor na nijak zvlášť strmém svahu hory Kholat Syakhl 1. února 1959. Dále už se našly jen mrtvoly oněch dobrodruhů roztroušené po 1,5 km dlouhé oblasti, přičemž některé byly vysvlečeny z bot a z oblečení, většina z nich trpěla vážnými zhmožděninami a některým chyběly části obličejů.

Aspoň podobně nevášnivě se k tématu Djatlov vždy stavěly ruské vyšetřující orgány a ruská média.  Je faktem, že vytváření záhad kolem pramálo zajímavým skutečností je typické zejména pro západní anglicky mluvící svět. Vzpomeňme jen, kolik vědeckofantastických bludů běží denně na americkém History Channelu. Častokrát mají pramálo společného se seriózním dokumentem.

Pro podpoření teze, že jde o záměrně vytvářený mýtus svědčí i fakt, že jediný vyčerpávající zdroj na internetu, který pojednává o hrůze Djatlovovy výpravy a který by se snad dal považovat za originální, jsou stránky ruské cestovní kanceláře Ermak Travel, která pod anglicky psanou prezentací příběhu nabízela do oblasti dějiště tragédie zájezd.

Hora mrtvých

Cholat Syachil / angl. Kholat Syakhl znamená v jazyce sibiřských domorodců kmene Mansi Hora mrtvých. S horou má tento lid již své neblahé zkušenosti. Skupiny lovců i turistů tam totiž prý už dříve hynuly bez známek násilí. Proto se vrcholu vesničané vyhýbají a považují horu za prokletou. Vrchol hory nazývají místem Otorten (snad prý v překladu "nechoď tam"). Strašidelnost a nebezpečnost tohoto místa je sice vysoká, ale dle mého názoru se ničím neliší od jakékoli jiné oblasti v polovině 20. století v děsivě pusté Sibiři.


Vrchol hory v létě nijak dramaticky nevypadá, Google Earth

Cimrman - Neliší se nijak od jiných vesnic

Světový věhlas legendy

Legenda o Djatlovově výpravě však povýšila tuto oblast o třicet let po tragédii na světovou úroveň. Tragédie se udála roku 1959, tedy za hlubokého sovětského svazu. Podobně jako u ještě proslulejšího Tunguzského incidentu tehdejší oficiální vyšetřující orgány událost tajily, kamuflovali a cenzurovali, takže věhlasu na západě záhada dostála až po pádu sovětského svazu a zřejmě právě díky západním senzacechtivým záhadologům jsou zprávy značně přifouknuté a hemží se to tam mimozemskými loděmi a možná, že zůstat to celé pouze v Rusku, asi bychom o incidentu vůbec nevěděli.

Cimrman: možná že by to ani Pepa nebyl

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

I cesta neúspěchu může být dlážděna dobrými úmysly.
z dokumentu o haváriích jaderných elektráren