The Reality of ESP - Russell Targ a jeho poznatky z výzkumu parapsychologického vidění na dálku

Dle současných oficiálních stanovisk se zdá jako spíše dějinný než kosmologický problém, zajímavé interview s alternativním vědcem pracujícím na utajeném výzkumu ESP v 60.-80. letech 20. stol. pro CIA.

Fyzikální pozadí

Všechny přednášky Russela Targa začínají základní otázkou, která urgentně čeká na prozkoumání seriózní vědou v příštích desetiletích: Je vědomí součástí hmoty nebo není. Podobně se ptá i slavný Stanislav Grof: Je vědomí produktem lidského mozku nebo v něm pouze dočasně sídlí? Russel Targ jako laserový fyzik vždy uvádí paralelu již prokázanou: Dvojznačnost světla. Můžeme se na něj dívat jako na elektromagnetické vlnění nebo také jako na proud částic. Další známá podobnost je v provázanosti mezi gravitací, hmotou, energií a časem, kterou předvídal Einstein a později byla v mnoha experimentech prokázána. V určitých aplikacích fyziky to vypadá, jako kdyby čas, hmota a energie jedno byly a my se na ně dívali jako na různé strany jedné „pralátky“. Pokud gravitace je jednou ze základních interakcí, ovlivňuje chod času a světlo může (jako hmota) vytvářet gravitaci, tak může světlo ovlivňovat čas. Pro obzvláště zaujaté: Podívejte se na fyzikální pojem Šipka času a její druhy, tam to naleznete fyzikálně popsané. Russel Targ jako laserový fyzik v důchodu vzpomíná na příklad, kdy roztáčel turbínu ve vakuu čistě proudem fotonů silného laseru.

Kosmologická otázka

Vědci při moderním výzkumu vědomí a otázky rozlišení živého a neživého tuší, že vědomí všeho živého ve vesmíru v tom také bude hrát úlohu, ovšem stále kloužou po povrchu a ne a ne zjistit více. Osobně si myslím, že ona nově budovaná teorie všeho bude souviset ne ani tak s fyzikou ve vesmíru, ale spíše semkne dohromady fyziku, evoluční biologii, psychologii a spiritualitu do jednoho integrálního celku, pro který se v daleké budoucnosti ukáže hloupé ho zpětně na dílčí součásti rozdělovat. Podobně, jako dnes snad již nepochybujeme nad tím, že věda a víra mezi sebou nemají konflikt, jsou pouze různými přístupy k témuž a zaujímají v mozku tytéž oblasti.

Kdo je Russel Targ?

Narozen v Chicagu 1934, vystudoval Standfordovu univerzitu v Kalifornii v oboru fyzika - elektrooptika. Jako fyzik pracoval u Lockheed Martin na vývoji laserových gyroskopů a jiných aplikacích laserů pro letectvo. Veřejnosti je ale známější pro svoji druhou stránku: výzkum parapsychologie. Sám o sobě srandovně říká, že je fyzikem píšícím knihy o psychice. Již na Standfordu se neziskově podílel v 60. letech na založení skupiny paranormálního výzkumu při Standford Research Institute, kde s prvními počítači vyvinul stroj na testování dálkového nazírání. Díky tomu ho v 70. a 80. letech naplno zaměstnala CIA v laboratoři mimosmyslového vnímání (ESP – extrasensory perception), kde se zabýval dálkovým pátračstvím (remote viewing), se kterým za studené války činily pokusy všechny tajné služby velkých mocností. Mimochodem na svých webových stránkách dnes nabízí svoji aplikaci do mobilu na trénování ESP dovedností. Účastnil se např. výzkumu psychokinetické dovednosti Uriho Gellera, ale hlavně lokalizací vojenských objektů v Sovětském svazu a v Číně pomocí ESP, také mimosmyslovým předvídáním trendů na trhu se stříbrem. Vydal mnoho knih na téma mimosmyslového vnímání a nyní ve stáří odtajňuje své poznatky v přednáškách pro veřejnost. Podívejme se tedy na souhrn jeho poznatků z jednoho rozhlasového interview u příležitosti vydání jeho nové knihy The Reality of ESP.

Utajení a odtajnění

Asi před 15 lety jsem viděl televizní pseudodokument kde RT vystupoval ještě jako mladičký žoviální důchodce s vystupováním agenta CIA. Když se ho tázající novinář zeptal na příliš zasahující věci, RT mu odpověděl: Ano, tohle bych vám mohl říci, ale to bych vás musel hned potom zabít, jak zněly rozkazy za studené války. RT toho tedy nikdy vlastně moc neřekl, na rozdíl od ostatních, kteří říkají i to, co si vymysleli. Touto ctností se RT odlišuje.

Dnes (2018) čas pokročil, Projekt Stargate byl 1995 zrušen a odtajněn, RT je stařičkým čiperným důchodcem a zřejmě z osobních pohnutek i pro peníze si nyní pouští pusu více na špacír. Ve svých knihách údajně odtajňuje všechno, na co tehdy přišli při výzkumu ESP (Extrasensory perception – mimosmyslového vnímání) a RV (Remote viewing – vnímání vzdálených míst myslí). Ostatně můžete si zakoupit jeho novou knihu The Reality of ESP. Já osobně to však považuji za zbytečné, protože sledujete-li déle dění na „parapsychologické scéně“, víte, že RT s odstupem let na veřejnosti ani jednou neřekl nic nového. Možná dvacet let jinými slovy omílá to, co jsem se snažil nahustit do tohoto článku. Berte to prosím jako rekapitulaci starých poznatků novým divákům, kteří ještě neslyšeli, o čem mluvil dávno.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Spáchal jsem ten hřích, protože mne stvořitel mrštil do místa špíny, do záchoda, kde ta špína je.
z Kabaly