O životě ve Švýcarsku a v okolních německy mluvících zemích

Krátce po roce 2000 mě osud, na nic se neptaje, zavál v 15-ti letech do Lichtenštejnska. Přesněji řečeno táta tam sehnal práci coby vědec, ze které se nakonec vyklubalo deset let spolupráce. Z toho prvních několik let jsme tam byli přestěhováni celá čtyřčlenná rodina. A tak jsem já prožil až příliš dobrodružných několik let na gymnáziu v sousedním Rakousku, moje o 5 let mladší sestra na švýcarských školách a máma přivykla roli pečující strážkyně naší nově nabyté švýcarské domácnosti. O aspektech života v tomto koutu tří zemí (Dreiländereck) vám chci to zajímavé sdělit v následujících článcích.

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Švýcarské kumulování rodového bohatství

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Následujíc svit slunce opustili jsme starý svět.
z nápisů na Kolumbových karavelách