O životě ve Švýcarsku a v okolních německy mluvících zemích

Krátce po roce 2000 mě osud, na nic se neptaje, zavál v 15-ti letech do Lichtenštejnska... Přesněji řečeno táta tam sehnal práci coby vědec, ze které se nakonec vyklubalo deset let spolupráce. Z toho prvních několik let jsme tam byli přestěhováni celá čtyřčlenná rodina. A tak jsem já prožil až příliš dobrodružných několik let na gymnáziu v sousedním Rakousku, moje o 5 let mladší sestra na švýcarských školách a máma přivykla roli pečující strážkyně naší nově nabyté švýcarské domácnosti. O aspektech života v tomto koutu tří zemí (Dreiländereck) vám chci to zajímavé sdělit v následujících článcích.

1 2 3

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

O Švýcarsku se všude udává, že hlavním úředním jazykem je v německé oblasti němčina. Pravda se ale má tak, že pokud nejste přímo na obecním úřadě (Gemeinde), nemáte šanci se s naší učebnicovou němčinou vůbec setkat, protože mezi lidem vládne švýcarština. Pro cizince tam nastává úskalí, že žije v zemi kde tiskoviny jsou psány němčinou a mluvené slovo švýcarštinou která v psané podobě ani neexistuje, ale o to urputněji se to mezi lidem drží, doslova jak helvétská víra (Confederatio Helvetica (CH) = Švýcarská konfederace).

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

O výuce náboženství, jeho vnímání a jeho alternativách v německy mluvících zemích. Zmíněn i český mistr K. Gott.

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Pro větší názornost jsem naskenoval pár stránek z učebnic. Kvůli rychlosti načítání převedeno na pouze 16 barev a skeny jsou poměrně nekvalitní, protože jde jen o letmou ukázku. Nenucený, zábavný a popularizační styl (narozdíl od učebnic našich) je však dobře patrný.

Švýcarské kumulování rodového bohatství

O kumulování bohatství v rámci mnoha generací, o švýcarském přístupu k bohatství, o šetřivosti a spartánství, o rodinných autech, rodových podnicích, o kvalitě a dlouhověkosti, o celoživotní askezi a prdění dětí cizinců, o zákazu vymožeností ve školách kvůli snižování rozdílů, o celoživotním plánování švýcarského důchodu ve stáří.

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Česká gaunerská nátura v nejfrustrovanějších lidech sice stále přetrvává, ale ta šťastnější většinová část populace v ČR se už mezilidsky pomalu začíná podobat té v německy mluvících zemích.

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Mám na mysli učení se pouze v českém prostředí prostřednictvím školy a vlastních prostředků. Pocházím z doby kdy angličtinu a němčinu učily přeučené ruštinářky s českou výslovností a jenom pro překlady textů do češtiny, než ke konverzaci. Takže jsem brzy pochopil, že chci-li se učit jazyky, musím to vzít do vlastních rukou.

1 2 3


Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jak jsem se málem radikalizoval, aneb co se děje v cizině v hlavách fundamentalistů

Xenofobie Švýcarů rozluštěna - má se to jinak, anankasticita; jazykové extrémy;

Hospody, prokletí národů

Švýcarská propagace hospodského ruchu

Brutální výuka jazyků v západní Evropě, Češi, vykašlete se na matiku a důrazně přitvrďte angličtinu

Švýcarské kumulování rodového bohatství

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Zvědavost je matkou inteligence.
sociální darwinismus